Monday, February 16, 2009

Lexicelt: Gaeilge<>Breatnais Foclóir & Cleachtannaí

Fuair mé an suíomh seo. Go raibh maith ag Dr Adrian Price go Ollscóil Swansea ó Bhreatain Bheag. D'inis mé faoi an nasc seo. Is "Lexicelt" é. Is foclóir é ach go bhfuil níos mo freisin ann. Inseoidh tú beagán faoi inniu.

Tá foclóir Gaeilge<>Breatnais saor in aisce ar line. Breis is 3,000 focal le ranna cainte agus uaimreacha iolra. Tá tú ábalta a cliceáil go furasta idir canúint ó Uladh, Connacht, agus Mumhan as Gaeilge, agus idir An Thuaiscaint agus An Deisceart as Breatnaise ann.

D'fhoghlaim mé faoi an roinnt na frasaí seo ann. Rachaidh tú ionad cé beidh íomhanná agus ábharannaí éagsulái isteach. Mar sin é: Comhrá, Saoire, Caithimh Aimsire, Bia agus Síopadóireacht, An Aimsire agus Am, Teicneolaíocht, Mé féin, An Corp agus tSláinte, An Bhreatain Bheag, Ainmneacha, Amhráin, agus Gramadach ansuid. "Seo é leabhar frásaí Lexicelt áit ar féidir an Bhreatnais a fheiceáil, a chluinstin agus a chleachtadh, agus áit ar féidir ullmhú do thuras chun na Breataine Bige."

Faighim go déanta dearmad bídeach nuair go scríobh as Gaeilge faoi An Bhreatain Bheag. Mar shampla, léigh me go bhfuil an cás ghiníuneachta "Bheag" ina fóclóir mór agam go mbeidh "Bige" ag Lexicelt ann. Agus, rinne mé dearmad leis "Breatnais" go cosúlacht anseo. Measaim go raibh "Bhreatnais" ach chonaic mé "Breatnaise" freisin faoi an teárma sin. B'fhéidir, is docha ormsa féin...

Ar ndóigh, is acmhainn dhátheangach í go iomlán ann. Ní fheicfear abairt as Béarla ansin, ar chor ar bith. Rinne scólairí rogha úsáideach a tairg againn. Bainfaidh sult é asainn go coitianta ar fud an domhan Ceilteach-- agus ar an ghréasán fós!

Lexicelt: Irish-Welsh Dictionary & Lessons.

I found this site. Thanks to Dr. Adrian Price at Swansea University in Wales. He told me about this link. It's a dictionary there but there's also more. I will tell you a little bit about it today.

There's an Irish-Welsh dictionary free of charge on-line. There's more than 3,000 words from the spoken verse and plural numbers. You're able to click easily between dialects from Ulster, Connacht, and Munster in Irish, and between the North and the South from Welsh there.

I learned about this phrase section there. You'll find a location where there will be illustrations and various topics. That is: Conversation, Holidays, Hobbies, Food and Shopping, The Weather and Time, Technology, Myself, The Body and Health, Wales, Names, Songs, and Grammar over there. "This Lexicelt book of phrases is a place where it's possible to see the Welsh, and to hear and to practice, and a place where it's possible (to) prepare for a journey to Wales."

I see that I made a tiny mistake when writing in Irish about Wales. For instance, I have read that the genitive case in dictionaries of mine of "Beag" (=little as in "Little Britain"!) should be "Bige" on Lexicelt. And, I made a mistake with "Welsh" (as in the language) likewise here. I think that "Bhreatnais" may be but I have seen "Breatnaise" also about that term. Perhaps, probably from me myself...

Of course, it's a totally bilingual resource. One will not find any word in English there at all. Scholars made a useful alternative to offer to us. It will be enjoyed by us regularly all over the Celtic realm-- and on the web too!

No comments: