Friday, February 6, 2009

Dánlann Nua Anseo, dhá chuid de

Fillim ar ais gailearaí ealaíne go raibh go deanta faoi deireanach anseo. Chuir mé suas cúig íomháí déag ar an taobh deas ar mo bhlog. D'inis tú faoi an céadleath ag an alt roimhe. Foghlaimeoidh tú faoi an leath dara anseo síos.

Gheobhaidh tú taispéantas pictiúr le Jack B. Yeats go hálainn ina Dárlann Naisuinta i mBaile átha Cliath. Feic siad tusa féin! Is maith liom "Lá Margaidh, Contae Mhaigh Eo" mar sin is cuimhne liom faoi an lár i mBaile na Daighin in aice leis sraidbhaile bídeach na Scardaun cé bhfuil mo sheanmhathair go bhfuil beirthe í ag imeall an uair na pictiúir agus an ceantar.

Nílim ábalta a tuigeadh go leor nuair ag léamh danta le David Jones, ach is maith liom é chomh ealaíontóir aige. Níl "An Gearran Crioslamtha" an scoth aige. Ní chuireann mé suas a íomháí níos geal aige mar sin cuid mhór aigesan féin go raibh ag deanta leis dathannaí is fíneálta. Bhí siad le feiceáil ina scannán ach ar éigean go minic.

Phéint Margaret Clarke "Máire agus Bríd" nuair ag imithe sí ar na hOileáin Árann i 1917. Rugadh ín h-An tIur i 1888 agus fuair sí bás i 1961. Tá an fear céile Harry Clarke ann ina pictúir suas an halt seo agam. Bhí ealaíontóir clúiteach éireannach freisin é!

D'fhan mé scaitheamh maith ar an hIarsmalann Uladh fadó. D'fhoghlaim mé faoi John Luke agus "An Bóthar Siar" nuair chuir mé cuairt ar an áit go cuanna i mBéal Feirste. Rinne mé mórán staidéir "Na Freascónnaí Bhéal Feirste" le John Kindness fad a bhí mé ansin fós.

Tiomainím ar an bóthar mór ina mo bhaile dhúchais cá feictar an múrdhathadóireacht an ceann céanna chomh ar an bóthar na bhFal! Mar shampla, feicim "Bean na hÁingeal" go cruinnithe le George Yepes go hionduil. Measaim go raibh an múrach seo is fearr go áitúil.

Críochnaím leis íomhá comhlántach. Tugann Augustus John le Bhreatain Bheag amharc eile na claddaigh Ceilteach. B'fhéidir, "An cailín ar an aille" nó "Nirvana" go raibh íomhá an-álainn den saol ag dúnadh mo turas ghailearaí ealaíne seo leatsa go caoin.

New Art Gallery, part two.

I return back to the art gallery that I made recently here. I put up fifteen illustrations on the right side for my blog. I told you about the first half in the previous entry. You'll learn about the second half here below.

You will find an exhibition of lovely pictures by Jack B. Yeats in the National Gallery in Dublin. See them for yourself! I like "Market Day, Co Mayo" because it reminds me about the center of Ballindine near the tiny village of Scardaun where my grandmother was born close to the time and region of this painting.

I am not able to understand a lot when reading poems by David Jones, but I like him as an artist. "The Enclosed Garden" is not his best. I do not put his brighter images up because a great share of his may be made with colors too delicate. They are on screen but faintly visible often.

Margaret Clarke painted "Mary and Brigid" when she went off to the Aran Islands in 1917. She was born in Newry in 1888 and death took her in 1961. There is husband Harry Clarke there in the picture above this piece of mine. He was a well-known Irish artist too!

I stayed a good while at the Ulster Museum once. I learned about John Luke and "The Road to the West" when I paid a visit to the elegant site there. I took a lot of time to study "The Belfast Frescoes" by John Kindness also.

I drive on the freeway in my hometown where one may look at a mural the same as on the Falls Road! For instance, I see "Mujer de Los Angeles" designed by George Yepes customarily. I think that this mural may be the best locally.

I finish with a complementary image. From Wales, Augustus John brings another vista of a Celtic shore. Perhaps, "The Girl on the Cliff" or "Nirvana" may be a strikingly beautiful illustration for closing my tour of this art gallery to you gently.

Pictiúr/ Picture: Margaret Clarke RHA (neé Crilley) ca. 1920: "Taobh istigh sheomra"/"Interior of Room."

2 comments:

Layne said...

Congratulations on your gallery, so full of wistful romance. What a fine eye you have. And a tender heart. What wonderful choices you've made.

Fionnchú said...

Thanks for your own two eyes that have sharpened my own myopic pair. I tried to arrange them logically, and thematically, although this could not be expressed easily in Irish!

I made the little gallery to visit as a break, and with you in mind too! Other bloggers I admire arrange theirs in patterns and margins I cannot fathom, but the plain-wrap interspersal works well enough for simplicity's sake.

Pardon the preponderance of female pulchritude; I had to censor juicier images that might block "safe search settings" such as I have both the family and on the work-issued computers. Or that a visitor may have, although I doubt if many erudite misfits harbor such sensuous scruples. For instance, I could not find any "Eric Gill" + "bookplates" + "erotica" to track back to "Eve."

One day, as we weren't able to toddle off to Cookham in Berkshire our last London visit, we will do so to admire Stanley Spencer's strange scenes ourselves. xxx me