Monday, February 9, 2009

Léitheoirí gan aird ar an traein

Tá mé ag dul ar an traein go minic. Bím ag léamh go hionduil. Ní fheicim duine mór léitheoireacht leabhair ann. Níl ródhúil sa léitheoireacht níos drom acu ach amháin nuachtán níos éadrom anseo agus ansin.

Ar scor ar bith, faighim léitheoirí go stuama ar an traein anois agus ansin. Mar sin, tá mé go bhfaighe mé radharc orm duine atá tugtha don léitheoireacht. Inseoidh mé agat fúthu ag beirthe go feicthe ormsa ar feadh coicis é seo caite.

Chonaic mé mac leinn ag timpeall an fiche bliain d'aois. Choiméad sé "Wuthering Heights" agus léigh sé go haireach. Measaim go raibh ag freastail an colaiste na cheardscoil ar lár ina gCathair na hÁingeal.

Shuigh bean go cotúil ar an traein leis an leabhar. D'ainmnígh "Crone." Chaith sí dathannaí leis corcra. Bhí scairf agus muiflá cluaise go déanta leis ábhar dubh go granna aici freisin! D'imigh sí ar Cearnóg Phershing in aice leis ar an Leabharlann Ceannais.

D'oscail bean níos óg an Chóire an Biobla Naofa níos moch ar maidin. Níor lhéigh sí dhá oiread. Thit sí ag codladh go gairid. Níor dhúisigh sí aríst.

Sheas cailín is mishnaiche ar aghaidh orm. Bhí cosúlacht go laidir uirthi féin le Poly Styrene ó X-Ray Spex! B'fhéidir, chuala sí a íomra an amhranaí punc. Bhí sí ag léite an saol le Isadora Duncan.

Scríobh déagóir fionn ina leabhar Shudoku faoi deireanach. D'fhan sé ar aghaidh orm fós. Bhí gné-eolaíocht aige Ceilteach, is docha Éireannach orm. Smaoinigh mé faoi aghaidh aige. D'fhoglaim mé ina dhiaidh sin ag feicthe go caite fainne cladaigh aicesan féin. Caithim mise liomsa!

Random Readers on the Train.

I am going by train often. I usually am reading. I do not find many people great on reading books there. They do not have a great desire for heavier reading except a lighter newspaper here and there.

However, I see serious readers on the train now and then. That is, I may find a view for me of people who take to reading. I will tell you about some caught as seen by me during the past two weeks.

I saw a student around twenty years old. He held "Wuthering Heights" and he was reading it seriously. I reckon that he may be attending the trade-school college in the center of the city of Los Angeles.

A timid woman sat on the train with a book. It was named "Crone." She wore colors of purple. She had a scarf and ear-muffs made of an ugly black material also! She got off at Pershing Square near the Central Library.

A younger woman from Korea opened the Holy Bible very early in the morning. She did not read but a couple moments. She fell into sleep quickly. She did not wake up again.

A most homely girl stood across from me. She resembled strongly Poly Styrene of X-Ray Spex! Perhaps, she had heard of the punk singer. She was reading the life of Isadora Duncan.

A fair teenager wrote in a Sudoku book recently. He stayed across from me too. He had Celtic features, likely Irish to me. I thought about his face. I learned later in looking that he wore a Claddagh ring himself. I wear the same myself!

(Adrian Tomine, "Ceangaltas Caillte"/ "Missed Connections." 11-8-04. Tá siadsan ag léamh an teideal céann! They're reading the same book!)

No comments: