Showing posts with label John Muir. Show all posts
Showing posts with label John Muir. Show all posts

Sunday, August 16, 2009

Ag ullmhú a campa a shuí

Go luath, rachaidh mé ag Big Sur leis mo theaghlach. Is cosúil Ricky agus Lucy Ricardo. Tiomáinfaidh muid leis leantóir pubaill mar sin féin. Níor thiomáin muid chomh seo cheana.

Mar sin, foghlaim muid an modh ceart triu ár chairde atá ag ligean a leantóir orainn. Ní bheidh seo furasta, ag dul ar an slí lúbach ar thuaidh na gCalifoirnea suas an claddagh casta. Ach, feicfidh mé an áit go halainn an chéad uair ormsa féin.

Champáil mise féin trí huaire. Nuair bhí mé dhá bhliain déag d'aois, chuaigh mé leis Gasóga. Chaith mé do deireadh na seachtaine faoi dhó leo amháin amuigh faoin spéir.

Chuir mé cuairt ina sneachta lá amháin le linn m'óige. Bhí mé is fuair ann! Ansin, d'fhan ina diseart in aice leis Scardan na Pailme ag timpeall Caisc.

Dó bliain ina dhiadh sin, d'imigh mé ar do laethanta saoire i tsamraidh go Na Sierras sínte le Chontae Plumas. Phacáil muid ar ár dromannaí ansuid go an Loch Féir. D'ithe mé breac tar éis a mharaithe go tapaidh. Bhí aon uair amháin ormsa faoi sin fós, aríst.

Anois, tá mé ag dul in meán an tsaoil. Tá mé ag lorg ar síocháin in an tír shíothach ar thuaidh. Tá mé ar intinn agam dul chun go dtí Gleann Pfeiffer ag siúlaigh de chois-- faoin scáth os cionn an t-aigéan, ar ndóigh.

Ba mhaith liom a léamh leabhair-- aon le Jack Kerouac agus an eile le John Muir-- nuair ar an shuaimhneas. Measaim go mbeadh is fearr a bheith ar dhá bharúil leosan féin de réir an radharc iomrothlach nádúrtha faoi na sliabhraontaí creagach agus coillte ciúin de ár Stát Órga. Tiocfaidh mé ar bhaile a insint agaibh níos mo anseo as Gaeilge-- agus Béarla-- tar éis eachtra go leor sin é!

Preparing to pitch a camp.

Soon, I will go to Big Sur with my family. It's like Ricky and Lucy Ricardo. We will drive with a tent-trailer, nevertheless. We have not ever driven like this.

Therefore, we are learning the correct procedure through our friends who are lending their trailer to us. This will not be easy, going on the sinuous way to the north of California up the twisty shoreline. But, I will see a lovely place for the first time for myself.

I've camped myself three times. When I was twelve years old, I went with the Boy Scouts. All the same, I spent my weekend twice only with them only under the open sky.

I visited the snow one time only in my life. I was very cold there! Then, I stayed in the desert near Palm Springs around Easter.

Two years after that, I went off on my free time in the summer to the Sierras around Plumas County bordering Nevada. We "packed on our backs" over there to Grass Lake. I ate a trout after it had quickly been killed. It was the only time for me about that too, again.

Now, I'm getting on the middle of life. I'm searching for peace in the tranquil countryside to the north. I have it in my mind to go off to Pfeiffer Canyon "walking on foot"-- under the shade above the ocean, of course.

I would like to read two books-- one by Jack Kerouac and the other by John Muir-- when resting. I reckon that it'd be best to share their opinions concerning the wide vista (=panorama) of nature about the craggy mountain-ranges and quiet groves of our Golden State. I'll come back home to tell you all more here in Irish-- and English-- after this grand adventure!

Wednesday, November 19, 2008


Ag súil i ngarran.

Tá mé ag súil beagán nuair téann mé ag baint mo mhac Leon de scoil. Tá sean-garran eoclaip bídeach ag trasna na lána. D'éirigh mé de mo ghluaistéan. Thosaigh mé ag dul amach ag spaisteoireacht ansin.

Títeann na duilleoga a chaitheamh go leor inniu. Seasamh mé coirt crainne ag déanamh cnagarnach os ard. Tá fothram glórach ó rúsc go leor ann.

Ach, níl mothar ann. Ní bheadh tú ag dul isteach fáschoill ar chor ar bith fós. Is maith gleo mór go bhfuil ag déanamh mé ann.

Feicim radharc a fháil ar Glen Naomh Gabriel. Níl mé ábalta fáil ar fad, mar sin féin. Bíonn amharc doiléir go hionduil ann. Tá aimsir smúitiúil le deanaí freisin.

Is cuimhne liom mo coláiste. Bhí tríoch mblian go ham seo ar an laghad anois. D'imir mé cluiche peile agus cluiche corr in aice leis ar an líne eoclaipe eile ansiud.

Ceapaim go raibh na ranga sean-crainn ann. Is docha go raibh siad ag timpeall dhá scoil ag chéile ag fáschta ar feadh laethannaí rhainseoireachtaí. Measaim go raibh céad os a chionn i bhfad ó shín.

Bhí grá mór leis Séan Ó Mordha nuair ag déanta a thuras de shiúl cos thar sliabh agus gleann ag imeall bealach cnocha go direach taobh thuas Pasadena agus Altadena de scoil Lheon ca mbeidh mé ag súil aríst. Is iontach liom. B'fhéidir, tá mé ag lorg Ui Mordha a leanúint gach uair.

Walking in a grove.

I am walking a bit when I go to get my son Leo from school. There's a tiny old eucalyptus grove across the lane. I get out of my car. I start going for a stroll over there.

The leaves fall down a lot today. I tread on the bark "making crunchy" loudly. There's a tumultuous din from so much bark there.

But, it's not a thicket there. You won't find going in any underbrush at all there either. I like the great noise that I make there.

I see to get a look at San Gabriel Valley. I'm unable to view for far, however. There's usually a hazy vista there. The weather's smudgy lately too.

I remember my high-school. This was thirty years ago at least now. I played soccer and baseball near the line of other eucalyptus over there.

I think that the row of trees was old there. It's likely that they were planted around the two schools both during the days of the ranchers. I reckon that was over a hundred years way back.

John Muir had a great love when he made his trek by footpath over mountain and glen around the Pasadena and Altadena hillside way straight on the slope over Leo's school where I will be walking again. I wonder. Perhaps, I am following Muir's steps every time.

W.C. Fitler, "Eucalyptus Avenue." (Photogravure). 1888. Captaen/Caption: "As the title page promises, John Muir's Picturesque California is a vast medley of different mediums of illustration, depicting the scenery and daily life of the Rocky Mountain and Pacific West. The boulevards of a new middle class mecca like the town of Inglewood, 'wisely chosen where grand avenues of eucalyptus and pepper trees are already grown' are accorded the same artistic treatment as the glories of the high Sierra. All sorts of illustrative media rub shoulders in Muir's volumes, as jumbled as the scenery."