Friday, February 13, 2009

Ag baint torthaí go leor


Bhain mé tainséiriní inné. Bhí mé ag bainte mórán. Líon mé bosca leathlíonta leis torthaí milise.

Dhreap mé suas dréimire infhillte. Bhí mé i mbarr do réime. Ar scor ar bith, ní raibh mé ábalta ag baint torthaí níos aird ann.

Tá mé fear ard. Sroichim in airde. Téann in croabhachaí crainn. Tá gléasanna go fada agam.

Mar sin féin, níor fuair mé tainséiriní os cionn agamsa ann. Chonaic mé liathróidí oráiste in aice liom. Níor chruinnigh mé siadsan. Nílim in airde crainne!

Ach, d'éirigh mé ag cruinniú ar laghad tri scor torthaí. Bhí feadbh agam. Chaill mé tainséiriní go minic nuair ag tite thíos an crann agus mé. Briseadh is docha cúig déag ar an bheag. B'fhéidir, bhí níos mo ar an talamh crua.

D'ith mé siad. Bhí díth agam a caith mo lhón. Thug mé buiochas go nádúr mar bronntóir. Fásainn siad gach geimreadh amháin ar feadh dhá no trí míonna.

D'fhoglaim mé a taitníonn siad níos mo le linn i shéasúr níos garg seo anois. Roinnim siad agus luisne níos geall leis teaglach, comharsaí, agus cairde. Agus leatsa féin anseo!

Picking lots of fruit.

I picked tangerines yesterday. I was picking many. I filled a box half-full with sweet fruits.

I climbed up a folding ladder. I was at the top of the steps. However, I was not able to collect the fruits higher up there.

I am a tall man. I stretch taller. I go into the branches of the tree. I have a long gardening-tool with me.

All the same, I did not get tangerines above me there. I saw orange globes near to me. I did not gather them. I am not as tall as a tree!

But, I went up gathering at least three-score fruits. I had a problem. I lost tangerines often when they fell below the tree and me. Fifteen were broken, it's likely, at the minimum. Perhaps, there were more on the hard ground.

I ate them. I had a need to take my lunch. I gave thanks to nature as a bestower. They grow each winter only during two or three months.

I have learned to like them more in this harsher season now. I share them and their brighter glow with family, neighbors, and friends. And with you yourself here.

Íomhá/ Illustration: Ladder/Dréimire. Níl pictiúr na gCalifoirnea ann, ach tá bhFlorida amháin! No California picture there, only one from Florida!

No comments: