Monday, June 16, 2008


Maidin Callánach

Tá fothramaí éagsúlái go minic anseo. Go deireanach, cloiseannamar torann difriúil ar an sráide. Tógann an teach go leor in aice linn. Ní maith liom é. Tá sé ro-mhór ann. Cruinníon sé thar triu pairceannaí. Níor críochnaíonn é fos. Thosaigh sé trí nó a ceathair de bhlianta go ham seo. Níl cuimhne agam anois!

Tháinig leoraithe go luath. Chuala siad ar ocht a chlog ar an maidin ar feadh coicis é. D'éirigh muid go hionduil sular an am sin, ach is maith linn a codhladh nuair ní bhíonn ag éirí ar an deireadh seachtaine, mar sin féin.

Le déanaí, dúisíonn mé le moch na maidine. Níl mé ábalta fanacht ar mo leaba. Rinne mé seo le linn m'óige. Léigh mé leabhair nó nuachtan. Ach, d'fhág mé an tir na bringlóideachaí inniu. Fuair mé achlaíocht a dhéanamh.

Shúil mé ar an muallain coise aríst. D'fhoghlaim faoi draiocht ar an iris. Scríobh draídóir an alt fada ar na h-"Airpir" nua. D'imir sé ina cluichí Oilimpeacha na hAsarlaí. Bhíodh sé Stocaim ina tSualainn anuraidh.

Tógann trí thithe riomhainn. Líonann an bhaile leis fuaim glórach. Tá gleo mór os cionn agus ar bun. Tugann macallaí a bhaint as na cnoic.

Imeoidh casúir ord. Cloisfidh muid na h-ein agus an cat. Seán is ainm dó. Dreapann sé suas an crann. Troideann na h-ein leis. Bhuall siad a eireaball. Níl fheadfainn sé a breith orthu. Feiceann seo trí ár fuinneogaí. Gaireann muid ar an radharc amaideach. Tá Seán féin ag meamhlach. Tá sé go feargach, ach is maith leis freisin.


A Clamorous Morning


There's different dins here often. Lately, we hear various commotion on the street. A large house is near us. I don't like it. It is too big there. It gathers across three lots. It is not finished yet. It started three or four years ago. I do not remember myself now!

Trucks came early. We heard them at eight o'clock in the morning during the past fortnight. We get up usually before that time, but we like to sleep when we don't have to rise on the weekend, however.

Lately, I wake up early in the morning. I'm not able to stay in my bed. I did this when I was young. I would read books or a newspaper. But, I left the land of dreaminess today. I got exercise myself.

I walked on the treadmill again. I learned about magic in a magazine. A magician wrote a long article in the new "Harper's." He competed [=played a game] in a Conjurer's Olympics. It was {=used to be] in Stockholm in Sweden last year.

Three houses [are being] built around us. The neighborhood fills with loud sound. There is a great tumult from above and below. It brings the hills to re-echo.

The heavy hammers will go away. We will hear the birds and the cat next door. Juan is his name. He climbs up into a tree. The birds fight with him. They hit his tail. He cannot catch them. We see this through our windows. We laugh at the foolish sight. Juan himself mews. He is angry, but he likes it too.

Griangraf/ Photo:A Tree of Cats/ Crann na gCat
2008-01-18

No comments: