Friday, June 13, 2008


Ag siúl triu sraíde cathairach.

Shiúl mé ar an sráid Dé Domhnaigh caite. Fhreastaim Niall scoil Dhomhnaigh air. Bhí mian agam a dul amach ag spaisteoireacht. Ni raibh am agam ag gol ar an muillean coise. Mar sin, thug mé turas de shiúl cós.

Chuaigh mé triu An Coill Chuillean Oir. Bhí sé teas ann. Las an taithneamh níos geal.Bhí an solas go lonrach. Ní raibh scathannaí ann. D'imigh mé amuigh faoin spéir gorm. Thosaigh mé ag imeall bóthar na Luí na Gréine. D'éirigh crannaí leis foscadh timpealleacht na h-Ospidéal na Paistí. Nuair fuair mé ar an ospidéal eile, Na Ríoga, d'fhág cosán fothainiúil.

Chas mé faoi dheis. D'inis ollphoball pictiúrlainne 'An Radharc' faoi scannán nua leis eachtra Mhic Eoin na Indiachaí. Thiomeáin gluaisteáin go sciobtha ar aghaidh mé ar an margadh mór. Fadó, thóg láistéan go leor ann. Bhí áit aon uair amháin ar an scannán "Éadulaingt" i 1915. Chonaic duine siogioreacs ann. Tá sé loc carranna inniu.

Tháinig mé siar. Líon an baile leis sean-tithe agus teach tráchtalaí beagaí. Dúirt cós sráide stampa dáta 1925. D'fhág scoil nua oscailte a múintim mac leinn is mó ann. Léigh mé fógraí leis na teangachaí na Téalainn agus na Fhilipeanachaí. Chuala glorthaí na Airméin agus Meicsiceo.

Fhill mé ar ais aríst. In aice leis an timpeall, chruinnigh dhá buachaill. Sheas beirt os cionn geata. Bhí spunóg plaisticín saor bán ann. Dhóigh siad é leis gloine formhéadúcháin faoi iomlán gréine. Bhí dóchas char ní dhéanamh a dochar seangán dearg. Nuair bhí mé óg, d'iarr mé seo.


Walking through city streets.


I walked on the street last Sunday. Niall attended his Sunday school. I needed to go out on a stroll. There was not time for me to go on the treadmill. Therefore, I took a 'tour on my feet.'

I went out through East Hollywood. It was warm there. The sunshine grew brighter. The light was luminous. There were no shadows there. I went out under the blue sky. I started around the road of the going down of the sun (=Sunset Blvd.) The trees rose up with shadiness around the Children's Hospital. When I got to the other hospital, "The Kingly" (=Kaiser), I left the shady pathway.

I turned to the right. The marquee of the Vista moviehouse told of a new film with an adventure of "Jones of Indiana." Cars drove rapidly in front of me into the supermarket. Long ago, a grand stage-set was built there. It was once a place for the film "Intolerance" in 1915. People saw ziggurats there. It's a parking lot today.

I came westward. The neighborhood filled with old houses and small businesses. The sidewalk date stamp said 1925. I left the new school opened to teach so many students there. I read signage in the languages of Thailand and the Phillipines. I heard voices from Armenia and Mexico. The hospital made directions in all four languages-- and English.

I returned back again. Near the temple, two boys gathered. The pair stood above a gate. There was a cheap white plastic spoon there. They burned it with a magnifying glass under the bright sunshine. I hoped that they were not doing harm to a red ant. When I was young, I tried this.

No comments: