Tuesday, November 24, 2009

"Seamus an Gaeilge" (cuid h-aon)

Chuir mo chara Seán Ó Brádaigh an gach lá ormsa ar Leabhar Aghaidh alt suimiúil. Bhí "Pobal Dhoire/ Nuacht na Dún na nGall" a scríofa do pháipéar scéal go hiontach. D'inis sé faoi Seamus Ó Fianghusa ó Brooklyn.

Is saighdiúir é. Bhí trí bliana go ham seo. Bhí Seamus uaidh a foghlaim Gaeilge. Casadh airsean féin leis cainteoir dúchais ina gcathair Nua Eabhrac ó Dún na nGall, ina Ghleann Cholm Cille. Tá áit dúchasach aigesan féin anseo.

Thug Treasa Ní Mhurchadha dó dúil ag rá Gaeilge Tíre Chonaill ansiúd. Cheannaigh Seamus téipeannaí. D'eist sé 'Rónán Bee @ 3' leis Rónán Mac Aodh Bhuí ó Gaoth Dobhair ina dhiadh sin.

Ní raibh Seamus daoine eile ag labhairt leis, chomh mise féin. Bheul, d'fhoglaim sé féin Gaeilge beagán ar bheagán. Rinne sé féin é.

Ansin, fuair sé Treasa aríst. Bhí Seamus ábalta déanamh comhrá leí anois. Thósaigh sé ag rá leis dhá bean eile ó Gaoth Dobhair air leis an teanga dhúchais. Inseoidh mé go mór leis cuid dhá faoi "Seamus an Gaeilge" go ham seo chugainn agaibh.

"Seamus the Irish" (part one)

My friend John Bradley sent to me the other day via Facebook an interesting article. There was in the paper "Derry People/ Donegal News" written a wonderful story. It told about Seamus Ó Fianghusa from Brooklyn.

He's a soldier. It was three years ago. Seamus had a want to learn Irish. He himself met in New York City with a native speaker from Donegal, in Glencolmcille. It's his own ancestral place here.

Treasa Ní Mhurchadha gave him a desire to speak Irish of Tir Conaill over there. Seamus bought tapes. He listened to "Rónán Beo @ 3" with Rónán Mac Aodh Bhuí from Gaoth Dobhair after that.

Seamus did not have any person to speak with, just as myself. Well, he learned himself Irish little by little. He did it himself.

Then, he found Treasa again. Seamus was able to make a conversation with her now. He began talking with two other women from Gaoth Dobhair with the native tongue. I will tell more in part two about "Seamus an Gaeilge" next time to you all.

Ghriangraf/Photo: "U.S. Soldier Embraces His Irish Heritage" 13 Deireadh Fómhair/Nov. 2009. Derry People/Donegal News.

2 comments:

tamerlane said...

If I spend enough time reading your dual-language posts, I may one day expand my grasp of Irish beyond addressing my dogs as "Cu dubh môr."

Fionnchú said...

I talk to my dogs in Irish too. "Big dark hound" is a good start, for one of mine is such.