Thursday, November 26, 2009

"Seamus an Gaeilge" (cuid dhá)


Chríochnaigh "Seamus an Gaeilge" agallamh raidió le "Rónán Beo @ 3" go luath. Dúirt sé leis Gaeilgoir eile cáiliúil, Des Mac an Easpaig. Is beirt Nhua-Eabhrac é. Rug Seamus scoláireacht iomlán ar Liam Ó Cuinneagáin-- fear mór ceart go leor-- ag freastail Oideas Gael ina Ghleann.

Faoi deireanach, tháinig Seamus go Gaoth Dobhair go cinnte. Bhí bréa leo ag cadráil a dhéanamh leis cainteoirí dhúchais ar gach taobh. Bhí sé chomh aifreann airsean féin, deir Seamus le nuacht áitiúil, "Pobal Doire/Nuacht na Dún na nGall," 13 Deireadh Fómhair 2009.

Tósaigh Seamus ag canadh seán-nós ina Bún na Leaca ina Gaoth Dobhair faoi láthair. Tá mac léinn ag dul san íonaíocht le haghaidh duaise ina dhá h-Oireachtas. Chuaigh sé go gCorcaigh anuraidh; chuir sé isteach ar dhuais ina Leitir Ceannain an coicis é seo caite.

Tá Seamus ag obair leis scannán faisnéise dháteangach le TG4 agus RTÉ faoi "The Fighting 69th." Tá réim aigesean féin. Is rialta céimiúil Éireannach de réir seanchais ina Arm Méiriceánach é.

Caith Seamus ag dul ar ais san sluabhuíon aige babhta eile. B'fhéidir, rachaidh sé go An Afganastáin leis Na Gardaí Náisiúnta go gairid. Iarraim go bhfaighe tusa a tabhairt 'slán abhaile' go a theach nua ina Gaoth Dobhair gan moill, Sheamais Ó Fianghusa.

Seamus Ó Fianghusa, part two. (See part one "here"/ Feic cuid h-aon "anseo.")

"Seamus the Irish[-speaker]" finished a radio interview with "Rónán Beo @ 3" soon. He spoke with another famous Irish speaker, Des Bishop. The pair are New Yorkers. Seamus caught a full scholarship from Liam Ó Cuinneagáin-- a great man sure enough-- to attend Oideas Gael in the Glen.

Recently, Seamus came to Gaoth Dobhair at last. He was in love with making chat with native speakers on every side. It was like heaven for himself, Seamus told the local paper "U.S. Soldier Embraces His Irish Heritage" from "Derry People/Donegal News," 13 Nov. 2009.

Seamus starts singing seán-nós ("old-style" i.e. unaccompanied vocal) in Gaoth Dobhair currently. He's a student going to compete against others for the prize in two Oireachtas. He went to Cork last year; he put himself into the competition in Letterkenny a fortnight ago.

Seamus is working with a bilingual documentary film for TG4 & RTÉ about "The Fighting 69th." It's his own regiment. It's a very renowned, traditionally Irish, division in the American Army.

Seamus must return back again with his army-corps another go. Perhaps, he will go to Afghanistan with the National Guard shortly. I ask that you may get a "safe homewards" to your new home in Gaoth Dobhair without delay, Seamus Ó Fianghusa.

Ghriangraf/Photo le "LiamFM": "Bá Ghaoth Dobhair/Gweedore Bay".

No comments: