Saturday, November 7, 2009

Ag suí leis Naomh Proinsias--agus Ciara


Chuaigh mé ar an séipéal an pharóiste Naomh Proinsias de Assisi áitúil arú an lá fhéile aige. Is teach an phobail in aice leis an siopa bhearbóir agam. Ina dhiadh ag fáil mo bhearraidh gruaige, stópaim ansin ar feadh tamaill bhig go minic.

Ni bhíonn mé ag dul isteach séipéal ar chaoi eile seachas mar sin anseo. Ní guím ormsa féin. Ach, guím in ainm daoine eile atá Caitliceach fosta. (Is pátrún é agam freisin.)

Fuair mé an leabhar faoi Assisi ina mo gharáiste inné. Cheannaigh mé seo nuair go raibh ag obair ag sórtáil ábhar athdíolta thar ceann díol ina teach phobail eile ag imeall an paróiste sin, deich mbliana go ham seo. Is ionad den phobal Ionad Giúdach Locha Airgid.

Léigh mé an úrscéal "Slánú" le Valerie Martin faoi deireanach. Scríobh sí faoi Naomh Ciara chomh maith leis Prionsias. Bhí maith liom roinnt aici nuair ag feichthe Ciara a seanchairde Proinsias aríst.

Ar scor ar bith, ní fhaca Ciara leis Proinsias dhíl go díreach níos faide. Chaith sísean féin ag feiceáil an Bráthair Bocht chomh an bean rialta. Mar sin, dúirt an beirt amháin triu geata ina Clochar Naomh Damian aici.

Is dona an ardán seo dona é ormsa. D'oscail an eolaí ar Assisi. Rug mé dhá grianghraf le Naomh Damiano air. Is áit níos umhal Assisi amach. Thóg baisleach is ard ina gcathair Assisi mar tuama Phroinsias in ngar.

Ba mhaith liom ag imeacht go dtí Assisi. B'fheídir, tabharfaidh mise féin isteach an Séipéal Uachtar abhalmhór leis freascónnaí is halainn faoi an saol Phroinsias-- agus Chiara-- le Giotto. Mar sin féin, fanfaidh a ballái maide chlochán níos fírinne ormsa faoi idéalachas-- agus an réaltacht-- leis Proinsias, Ciara, agus teorannú na saoirse ina ár domhan ag tithe.

Sitting with St. Francis-and Clare.

I went to the local parish church of St. Francis of Assisi the day before his feast-day. It's a church (viz. "chapel"= Catholic "house of the community" vs. "teampall" Prostastúnach in Irish) near my barber shop. After getting my hair cut, I stop there for a short time often.

I don't (habitually) go into a church otherwise than that now. I do not pray for myself. But, I pray on behalf of other people who are still Catholic. (He's still my patron saint.)

I found a book about Assisi in my garage yesterday. I bought this when I was working sorting second-hand material on behalf of a sale for another "community house" on the border of that parish, ten years ago. It's a location for the Jewish Community Center of Silver Lake.

I read a novel "Salvation" by Valerie Martin recently. She wrote about St. Clare as well as Francis. I liked her section when Clare saw her old friend Francis again.

However, Clare could not see dear Francis directly anymore. She herself had to see the Poor Brother as a nun (="woman of heaven"). Therefore, the pair spoke only through a gate in her Convent of St. Damiano.

This is a sad scene for me. I opened the guidebook to Assisi. I caught two photos of St. Damiano in it. It's a very humble place outside Assisi. The basilica was built very tall in the city of Assisi for Francis' tomb nearby.

I would like to go off to Assisi. Perhaps, I will bring myself into the giant Upper Church with the most beautiful frescoes about the life of Francis-- and of Clare-- by Giotto. All the same, her convent's walls of wood will stay more truthful for me about the idealism-- and the reality-- with Francis, Clare, and the limitations of freedom in our fallen world.

An Proinnteach agus An Córlann Chlochar Naomh Damian/ The Refectory & the Choir of the Convent of St. Damiano. Feic grianghraif agus éolaí go leor anseo/ View lots more photos and information here: "Bráithre Mionúra: Naomh Ciara/Franciscans TOR: St. Clare"

No comments: