Sunday, October 25, 2009

Oíche amach i Naomh Crios

Chuir cuairt mé ar chairde agam ar deireadh tseachtaine seo caite. Tá siad i gcónaí ar tuaisceart na Stat Órga seo. Tá teach air go halainn ina gnoc ghlas thuas an gcathair dáthiul Naomh Crios.

Is bréa liomsa a feacháint Bob agus Crios ansin. Chónaic Lena agus mé an ceolchoirm leosan féin le déanaí. Chuaigh muid ag dul síos Naomh Crios Dé Sathairn.

D'ith muid ar bhialann Iódalachaí. Tá ainm "Lillian" air. Rinne mé bia leis pasta go blásta.

Ina dhiadh, d'imigh muidsa ag trasna an tstraide Soquel go picturlann. Tá "Rio" ann. Chuala muid ar sheinntoirí "Yo La Tengo" ansin.

D'eisteacht muid go sonas. Cheannaigh muid margadh go maith an oíche sin. Fuair mé níos mí ná mar a bhí súil agam leis.

A night out in Santa Cruz.

I paid a visit to friends of mine this past weekend. They are living to the north in this Golden State. They have a lovely house in the green hills northwards of the handsome city of Santa Cruz.

I love to see Bob and Chris. Layne and I saw with them a concert recently. We went down to Santa Cruz Saturday.

We ate at an Italian restaurant. The name's "Lillian's" there. I made a meal with tasty pasta.

Later, we left across Soquel street [avenue, technically] to the movie-house. It's the "Rio" there. We heard musicians: "Yo La Tengo."

We listened happily. We bought a good bargain that night. I found more than met my eye with (this) (="I got a good deal").

No comments: