Saturday, March 7, 2009

"Tuaisceart": Danta le Ciara Ní Tuama.


Chuir mé suíomh nua inniu síos ar mo bhlog. Tá nasc chuig danta rogha le Ciara mo chara. Scríobhann sí faoi ag tarlaithe ina Tuaisceart Éireann ar feadh na dushlán poblachtach le déanaí.

Is aithne liom an scríobhneoir seo nuair go raibh sí i gcónaí i gCalifoirnea Theas. Anseo, tá sí ag cónaigh is fada! D'imigh sí go Eirinn.

Léigh mé a danta ansin faoi deireanach. Tá tú ábalta a feiceáil siad anseo ar a blog. Tá sé fíor ornáideach ann.

Is maith liom an gréas leis an iasc mór. B'fhéidir, tá íomhá go raibh Meiriceánach gnás na tíre í ann. Is cuimhne liom faoi "brádan feasa" An Fhiannaíochta! Bhain mé uirthi os cionn.

Bheul, níl uair agamsa go leor anseo ag rá faoi seo anocht. Gheobhaidh tú ag fáil an scéalín "An Déantóir Buamála" freisin ann. Cuir cuairt go "Tuaisceart" túsa féin go luath.

"North": Poems by Carrie Twomey.

I put a new site up today on my blog. It's a link to collected poems by my friend Carrie. She writes about what's happened in the North of Ireland during the republican struggle recently.

I knew this writer when she was living in Southern California. Now, she's living farther away! She went off to Ireland.

I read her poems there lately. You are able to see them here on her blog. It's well designed there.

The design pleases me with the great fish. Perhaps, it's an image that may be a native American likeness. It reminds me of a Fenian tale's "salmon of knowledge"! I put it up above.

Well, there's not lots of time for me to speak about this tonight. You will get to find out the short story "The Bombmaker" there also. Pay a visit to "North" yourself soon.

No comments: