Monday, March 9, 2009

An cúigiú Lúnasa ag cur báistí.

Bhí sé ag cur báistí beagán ar moch ar maidin seo ann. Tá sé an cúigiú Lúnasa go díreach anseo. Ar ndóigh, ní bhíonn nuacht ann go hiondúil ina hÉirinn. Ar scor ar bith, tá mé i gcónaí ina Cathair na hÁingeal!

Is maith liom nuair ag cur báistí. Níonn sé an tsráid. Líonann sé an speir. Glanann sé mo charr.

Bíonn scéal níos coitanta anseo faoi báisteach. Ar maidin, tá báisteach air. Bheifí imníoch go cinnte air. Ní bhíonn sé ábalta a tíomaint an bóthar mór. Stádfaidh an trácht cathrach ghluaisteán go luath gach áit.

Tiocfaidh brú tráchta triu na ceantair ann. Fanaim ar an mbus agus ar an treain go minic. Gheobhaidh tú duine go leor ag caitheamh cochall cniotáilte ro-mhór ann. Faoi deireanach, feicim na duine óg agus/nó na Laidiní leis hataí crua h-ollanachaí na hIncaigh.

Cloisfidh tú ar an nuachtan faoi "Faire Stoirme." Déarfaidh siad leis imni faoi néal doininne is fada. B'fhéidir, beidh muid fliuch báite. Mar sin féin, is docha go raibh tirim fós de gnáth ann.

Ní bheidh sé ag cur báistí níos fada i gCalifoirnea Theas. Ansin, éireoidh sé níos gile. Le deanaí, tá an lá sin níos teo níos tapaidh anois. Canann éin taobh amuigh do mo sheomra codlata aríst.

The fifth Monday raining.

There was a bit of rain coming down early this morning. It's the fifth Monday straight here. Of course, this isn't news usually in Ireland. However, I'm living in Los Angeles!

It pleases me when it's raining. It washes the road. It fills the sky. It cleans my car.

There's a story more customarily here about rain. In the morning, it looks like rain. Somebody may become fearful for sure. Somebody will be unable to drive on the highway. The city driving traffic will stop soon everywhere.

There'll come traffic congestion throughout the district. I wait often on the bus and the train. You'll find lots of people wearing too-large knitted scarves there. Lately, I see the young and/or the Latinos with soft hats of wool from the Incas.

You'll hear on the news about "Storm Watch." They will talk with terror about a stormy cloud far away. Perhaps, we will get drenched. All the same, it's likely that there will be dryness still as a rule.

It will not rain for long in Southern California. Then, it will get brighter. Lately, the sun's warmer very quickly now. The birds sing outside my bedroom again.

Image/ íomhá: "Ag Cur Báistí" le "Jonathan." 11 Meán Fómhair 2008. Gaelscoil de hÍde, Cnoc na Crúibe, Roscomáin.

No comments: