Wednesday, March 18, 2009

Ní raibh ceilí areir anseo!

Ní cheiliúr muid ag bhaile againn inné. Cén fáth? Bhuel, níor iarr lucht teaghlach eile a ceiliúradh Lá le Naomh Pádraig-- ní féidir.

Chuaigh ár bhuachaillín a cleachtadh ar feadh an tráthnóna sin. D'imigh siad a freastail a dream drámata i gChoill Cuilleain Thoir. Ní raibh súim go leor acusan a chur ar rudaí Éireannach go fírinne anois. Tá siad gnóthach ina éadan an drámaíocht.

Níor chaith Leo dath uaine. Níor chaith Niall sin fós. Chaith Léna, ar scor ar bith. Bhí maith leis blús aici.

Ach, tá tinneas fiacaile aicisean féin le déanaí. Níor rinne bia ar léith orainn. Bhácail sí dhá aran sóide. Nigh mé na gréithe cócaireachtaí.

Bhí sí tuirseach faoi deireanach ann. Tá bron orm mar a feiceáil tinneas aici. Cuirfidh sí ar an fiaclóir amárach.

There was no celebration last night here!

We did not celebrate at home ourselves yesterday. What happened? Well, other family did not want to celebrate St. Patrick's Day-- not really.

Our boyos went to practice during that last evening. They took off to attend the dramatic group in East Hollywood. There's not a lot of interest in Irish things truly for them now. They are busy doing the play.

Leo did not wear the color green. Niall did not wear that also. Layne wore it, however. Her blouse pleased me.

But, there's pain from a tooth on her lately. There was no special meal made for us. She baked two soda breads. I washed the dishes for cooking.

There is weariness on her recently. There is sadness on me to see pain on her. She will go to the dentist tomorrow.

Image/íomhá: Tá sé deacair ag fáil cárta frith-Phádraig ar fud!/ It's difficult to find an anti-Pat[r!]ick card out there!

No comments: