Tuesday, March 24, 2009

Talk Irish: “Labhair Gaeilge”

Tá suíomh nua faoi ag labhairt Gaeilge ann. Mar sin é, go bhfuil “Labhair Gaeilge” seisean féin ann. Gheobhaidh tú ag fáil áiteannaí éagsúlaí ann. Tá clachtaí ag léamh leis laomcartaí, focal an lae, agus foclóir ansin, mar shampla.

Cruinníonn sé is maith freisin. Measaim go mbeadh ionad go luach. Feicfidh tú naisc go leor.

Éist leis Liam Ó Maonlaí ag muintir ortsa féin. Gáire leis Deis Mac an Easpaig ag mágadh faoi gaeilgoirí chomh muidsa! Ceap leis Fearghal Mac Uiginn ó “Gíota Beag” agus “Beag eile” triu an BBC-NI. Clois leis “Raidio Fáilte” i mBéal Feirste Thiar.

Is blog é fós. Is féidir leat scríobh post a sciar roinn leis duine eile. Tá scéim níos éasca a úsaid ansin.

Is maith liom an dearaigh seo anseo. Déanann sé ag cabhair foghlaimeoirí fásta chomh mise féin. Ar scor ar bith, b’fhéidir mac leinn níos óg go mbíonn cur cuairt ansiud go minic níos coitanta.

Is acmhainn é úr agus geal. Smaoinim go raibh “Labhair Gaeilge” go mbeidh ag fás níos mo go luath. Gan dabht, tíocfaidh mé ar ais anseo aríst.

D’inis mo chara orm faoi “Labhair Gaelige” inne. Bhí mé ag marcáidh an tionscail seo cheana féin. Fillfidh mé ar an cúil sin go rialta.

Bheul, ar teacht isteach liom arsean féin? Tabhair sracfhéachaint tusa feín air anois. Creidim go fail stór focal agus taisce fuaim ar ball beag.

Talk Irish: “Labhair Gaeilge.”


There’s a new site for speaking Irish. That is, there’s “Talk Irish” itself. You’ll find various places there. There’s lessons for reading with flashcards there, a word of the day, and a dictionary, for example.

It’s designed well too. I reckon that it may be a valuable location. You will see links galore.

Listen with Liam Ó Maonlaí teaching you yourself. Laugh with Des Bishop mocking about Gaeilgoirí like ourselves! Think with Fearghal Mac Uiginn from “A Wee Bit” and “Another Bit” through BBC-NI. Hear Radio Welcome” in West Belfast.

There’s a blog also. It’s simple to write a post to share with other people. It’s a very easy set-up to use there.

I’m pleased with this design here. It’s made for helping adult learners like myself. However, perhaps younger students may visit over there often more habitually.

It’s a resource fresh and bright. I think that “Talk Irish” may be growing more soon. Without a doubt, I will come back here again.

A friend told me about “Talk Irish” yesterday. I’ve marked this project already. I will return to that nook regularly.

Well, would you be agreeing with me on this? Give it a glance yourself now. I believe that you may find a storehouse of words and a treasure of sounds in but a short while.

No comments: