Tuesday, November 25, 2008


Mo fhoireann fichille nua.

Cheannaigh mé foireann fichille iniompartha nua deág laethanta ó shín. Chuaigh mé go hAlhambra in aice leis mo bhaile. Is ciall é "an Caislean Rua" as Araibis. Is brí é feiliúnach!

Mar sin féin, ní raibh fir fichille leis dath sin ansuid. Iarraidh mé seo mar go raibh dith agamsa a baint amach clár fichille maighnéadach. Chuardaigh mé ar an idirlion nó ina siopaí bréagán air. Ní bhfuair mé leis luachanna measartha ar chor ar bith.

Bhuel, chonaic mé amháin faoi dheireadh. Níor cheannaigh mé sin go cruinn. Bhí sé ro-dhear orm. Ach, bhí maith liom samhlachaí eagsulaí acu.

Mheas mé go raibh siad níos dathúil go cinnte. Scríobh mé mar gheall acu anseo go luath. Rinne siad i bPholainn. Tá dathannaí gorm agus corcra, dearg agus uaine fós acusan féin. Feicfidh tú siadsan ar an ghreasan.

Thiomaint mé go hAlhambra, áfach. Díoladh sé bealach E-Bay agam. Bhí clár fichille ar an stórálaim na hallmhairiú go tSín. Cruinníonn sé rudaí leis cluichí clisteachtaí, mar sin "Go," ficheall Síneach nó Eorpanach, agus mah-jong. Ní bhfaighidh mé foireann fichille níos saor i mball eile céad.

Ámh, bhí fadbh agam. Ní raibh de rogha air ach dath amháin. D'imigh mé leis donn. Níl granna é ann. Is cosuil le maide dubh. Shábháil mé níos mo fiche dollair; íoc fiche dollair air.

Ní iarraidh mé táirgí Síneach. Léigh mé ar an bosca fhioreann ní dhearna sé "leis oibre na paistí"! Duirt lipéad greamaitheach go "deanta i bPholainn." D'inis sé orm leis sé teangacha go tógtha ar crannaí ag fástha adhmad i bplandálachaí.

Nuair d'oscail mé an bosca, thit ceithearnach síos. Fhéach mé ag timpeall mo charr. Bhí fear bídeach ann. Ní fhaca mé ceithearnach is lu. Bhí mé ar mo glúine. Ní raibh ábalta feiceáil sé.

Bhí fearg ormsa go measurtha. Fhill mé ar mo bhaile. Rug mé laomlampa beag. Chaith mé ar feadh uair. Bhí trathnóna go tapaidh ansin. Bhí dall agamsa. Fuair mé sé amach leis mo mhéar amháin go críochnúil. Anois, imreoidh Niall agus mé cluiche ar aghaidh gach eile-- agus ar chéile.

My new chess set.

I bought a new portable chess set ten days ago. I went to Alhambra near my home. Its derivation's "the red castle" from Arabic. It's an appropriate meaning!

Nevertheless, there weren't chess-men with that color over there. I wanted this because there was a need for me to obtain a magnetic chess-board. I searched on the internet or in toy shops for it. I did not find any at reasonable prices at all.

Well, I saw only one finally. I did not buy that (one) eventually. It was too dear for me. But, I liked the various models of them.

I thought that they were more colorful, certainly. I wrote concerning these here earlier. They were made in Poland. They themselves have colors of blue and purple, red and green also. You can see them on the web.

I drove to Alhambra, however. It was sold to me by way of E-Bay. The chess-board was at a Chinese importer's warehouse. They gather items of games of skill, such as "Go," Chinese and European chess, and mah-jong. I did not find a chess-set any cheaper anywhere else.

Yet, I had one problem. There was no choice for me but one color. I went off with brown. It's not ugly. It resembles a dark woodiness. I saved more than twenty dollars; I paid for it twenty dollars.

I didn't want Chinese products. I read on the set's box that it wasn't made "with child labor!" The sticker told me that it was "made in Poland." It told me in six languages that it was constructed with trees grown from wood on plantations.

When I opened the box, a pawn fell out. I looked around my car. The piece was tiny. I did not see the pawn so small. I was on my knees. I wasn't able to see it.

I grew rather angry. I returned to my house. I got out a little flashlight. I spent an hour. It was twilight rapidly. I myself was blind. I got it out with only my fingers at last. Now, Niall and I will play the game against each other-- and together.

1 comment:

Layne said...

On the day of the missing pawn I got a call at work from our eldest screaming" Dad's flipping out in front of school! He lost a piece from his new chess and is cursing and crawling around on the concrete." I urged compassion but was glad not to be 16 years old in front of my new school with an agitated father. Nevertheless, Murphy Minor takes great pleasure in the game and I take great pleasure in these little translations. Back to the creamed onions painstakingly being prepared just from my beloved for whom I am most thankful.