Friday, November 7, 2008


Ag casadh ar gorm.

Dúirt Niall orm faoi oiche na Mháirt sin caite : "í dtólamh, beidh cuimhne liom nuair chuala mé go raibh a rogha ceannaire atá an fear príomh-ghorm." Tá fírinne ann. Mise féin. Bhí olltoghchán go raibh go stairiúil ann. Scríobh mé faoi an comhlann go laídir idir Obama agus McCain anseo ar feadh seachtaine seo.

Anois, tá mé go tuirseach beagán, áfach! Tuigeann agaibh faoi mo thuairimí. Ní scríobhfaidh chomh is mó fúthu-- ceapaim! B'fhéidir, inseoidh futhú ar an blogannaí eile, leis léiriú níos gearr!

Tá mo chroí trina chéile agus mé faoi an bua mhór daonlathach. Fhógraím go deireanach ar an taobh a thógail mise á diúltú a insint ag gúthaíocht go hoifigiúil. Vhóta mé, ach mo vóta a tugtha a Nader-- an ceathrú uair. Ní chréidim seisean féin go leor, ach ní bhfuil páirtithe polaitíochtaí a creideamh ormsa féin. Mar sin féin, iarraidh mé an fior-iarrthói an chead uair eile a vhótail.

Abairt as gaeilge an focal amháin ar an fear Aoifreach agus an dath na speire. Tá iómhá go tráthuil anois. Féic ar an mapa toghchánach ar na stáit go raibh "dearg" riamh. Tá siad níos mór díobh "gorm" inniu. Tá duine go leor ag measú faoi bua go mbeidh iompú bisigh.

Mar sin féin, athraigh malairt intinne go mall. I gCalifoirnea, tá an cheist go fíochmar ann atá á plé faoi an díomua na chéile comhraiceoirí ghnó na h-ochtú. Ní aontaionn faoi an céim ó tacaíocht air i measc vótáilaíthe Aoifreach-Mheireceannach agus Laidineach. Chuir siad an cuid sheachtrú a chéad na duine ghorm agus leathan na Lhaidneachaí-- le chéile leis coimeadachái mhéan tíre ar aghaidh an roinnt saorbhreathach ina thuiscint cóstaí dul chun cinn a chosc.

Sonraionn tairiscint pósadh idir an fear agus an bean amháin. Ceapaim faoi ár chairde dhíle, Críos agus Bob. Phós siad ar feadh an mhí caite seo. Tá beirt lánúin phósta sna dlíthe atá i bhfeidhm--ó shin, sula tríu laetheannaí fadó. Tá ár tír ag dul síos leis Obama; titeann mo stád ar gcúl leis ceist an h-ochtú.

Turning to blue.

Niall said to me about that last Tuesday night: "Always, I will remember when I heard that the president who was the first black man was chosen." That's true. Me too. The general election was historical. I wrote about the strong contest between Obama and McCain here during this past week.

Now, I'm a little tired, however! All of you understand about my opinions. I won't write so much about them-- I think! Perhaps, I will tell about them on other blogs, with shorter comments!

'My heart's divided together through'(=mixed emotions) about the great Democratic victory. I declared recently on the side to choose myself to decline to state my voting affiliation officially. I voted, but I cast my vote for Nader-- the fourth time straight. I don't believe in himself much, but there's no political party for me myself to believe in. Nevertheless, I want a real candidate by the next time that I vote.

In Irish the same word's spoken for an African man and the color of the sky. It's a fitting image now. Look at the electoral map of the states that were "red" before. They today have for them more "blue." Many people are thinking about the victory that it'll be a change for the better.

All the same, change of heart changes slowly. In California, there's a fierce question which is under debate about the defeat of Proposition 8's opponents. There is not agreement about the level of support for it among the African-American voters and Latinos. They combined for a seven out of ten share of the black people and half from Latinos-- together with conservatives from the inland they blocked progress against the portion of liberals from the northern coast.

The proposal defines marriage between a man and a woman only. I think about our dear friends, Chris and Bob. They married during the past month. The pair's a married couple under the laws in force-- back then, before three days ago. Our country goes forward with Obama; my state falls backward with Proposition 8.

Griangraf/Photo:"Scardan na Fhírinne"/"Fountain of Truth" Leis plé lasánta ar an blog ar áit seo/ With fiery blog debate at this place.

Chuir Bob lasc ar fheabhas seo orm/ Bob sent this perfect link to me. There's an opposing, most passionate view at the/ Tá radharc ar aghaidh is feargach ar an Daily Kos blog: "Facts Belie the Stereotyping of Black People for Prop. 8"

2 comments:

harry said...

Thanks for your faithful friendship and searching intellect. If black people are the sky, are you and I the inside of the potato (post-blight and very light)? Odd not to know what Chris and my status is... new and uncomfortable territory. The neighbors in Mt. Hermon with Yes on 8 signs in their yards. How does our happiness have any impact on them? Sharon my sister-in-law sent me an exegesis on the relationship of hell and calvary and how she didn't believe my dad, at the end of his days, said he didn't believe God sent His children to hell. But people like Sharon, and African Americans who believe like her, passed prop 8. I think it's culture and religion, not race, that is at the base of these profound blindnesses. Lord, I pray for burning bushes expanding our light, and the new revelations of your Holy Spirit opening eyes, minds and hearts.

Fionnchú said...

Thanks for such biblically tinged eloquence! Let's hope the Parousia descends along with so many messianic and millennial hopes, down to us flatlanders wandering in the chaparral and dust. May peace comfort us from Mt. Hermon and all those cedar-dappled-- and redwood-graced-- slopes.