Monday, October 20, 2008


Ar an picturlann & Sukkah síos

Chuaigh muid ar dhá áit inné. Ar dtosach, chuireamar cuairt a Cithrúadh. Is é an athair baistí Nhiall, mo mhac níos óg. Tá sé féin igcónaí in aice leis Coill Chuillean anois, ach bhíomar go dtí feile na Sukkot ina baile na tuismitheoirí air ag imeall na gCathair Stiúideo. Mar sin féin, níl stiúideo ann ina gceantar!

Is Sukkot é lá saoire Guidach. Is cuimhne acu an sean-oilithreacht fómharach. D'ith Eabhrachaí síos na speir agus na rialta ina bothán ar feadh ocht lá. Tógann Cithrúadh cró ar an taobh amuigh an cistean. Is 'sukkah' é. Chríochnaigh muid leis cáirde eile Chithrúadh agus d'ol muid agus d'ith muid aríst.

Bhí trí craobhach againn. Tá saileach, pailme, agus miortal a chroitheadh a cheile ann. Bholaidim ciotrón, nó "etrog," fós. Lhuasc mé na duilleogaí ar an ceathair airde an chompáis. Is deasgnáthach thorthúlacht ársa é!

Inniu, imíonn duine go leor ag dul turas nua. D'fhág muidsa féin go dtí an lár Choill Chuillean. Chonaic mo theaglach scannáin trialachaí areir ar an Éigipteach. Rinne Tadhg Lyman ceithre dóibh aigesan féin. Tá Lyman ina lucht scannánaíochta do na "avant-garde."

Mhuin Lyman Seán Canizzero. Tá sé féin ag obair leis Léna. Bhí Séan ag déanta "Tír na Mairbh." Tagann sé amach go maith ar an scannan faoi reilig gCambria i gCalifornia lárnach. D'fhan muid ingar láthair seo ina samhradh seo caite.

Níl scannáin idirdhealaithe seo ó an gnás. Níl scéal furasta ann. Níl eolas direach ann. Caitheann siad aire do a tharraingt ar fisean ealaithe seisean féin. Go deimhin, dearmaidionn muid éagsulaí sin nuair breathnaímid go coitianta an táille go Coill Chuillean céann seo.

To the movie house and under the Sukkah.

We went to two places yesterday. At first, we paid a visit to Jerome. He's the godfather (= "baptismal father" in Irish) of Niall, my younger son. He himself is living near Hollywood now, but we were at a party for Sukkot at the home of his parents on the border of Studio City. All the same, there's no studio there in the area!

Sukkot is a Jewish holiday. They recall the old autumnal pilgrimage. Hebrews ate under the sky and the stars in a hut during eight days. It's a sukkah. Jerome builds a shelter on the outside of the kitchen. We gathered with other friends of Jerome and we ate and drank again.

We had three branches. Willow, palm, and myrtle were shaken together there. I sniffed a citron, or "etrog," also. I waved the leaves in the four directions of the compass. It's an ancient fertility rite!

Today, many people go out for a new pilgrimage. We left ourselves to go off to the center of Hollywood. My family saw experimental films last night at the Egyptian. Ted Lyman made a quartet of them himself. Lyman's in a group of filmmakers from the avant garde.

Lyman taught John Cannizzaro. He himself is working with Layne. John made "Land of the Dead." He came out well on this film about a cemetery in Cambria in Central California. We stayed near this site in the past summer.

These distinctive films aren't the usual. Stories aren't easy there. Information isn't direct there. They must draw your attention to the artistic vision itself. Indeed, we forget those varieties when we watch ordinarily the fare from this same Hollywood.

Iómhá /Image: Tír na Mairbh/ Land of the Dead.

No comments: