Tuesday, October 21, 2008


Ag siúl, ag obair.

Iarraidh mé go mbeadh ag obair ar an colaiste leis coill, abhainn, agus cluain. Ach, muinim ina gcathair. Caithim ag saothrú ina bpairc oifige. Níl campas é.

Tá sé ag fiar de an bóthar mhór ansiud. Feicim trácht botháir. Go deireanach, níl brú tráchta. Níl trácht trangláite ann. Sílim go raibh sé mar praghsannaí an mhargaid leis peitreal. Tá mé ag cloisteáil an dordan na gcarrannaí go deo, mar sin féin.

Cloisim srannán eitleáin fós. Éirim go taobh eile. Feicfidh mé aerphort ansin. Faigheann tú ábalta feicéail mo h-áit cá siúlaim atá idir dhá láthair seo. Tá cúig foirgneoireachtaí ann. Tá ago tógáil leis coincréitim agus cloch eibhir. Tá fuinneoigaí gorm ach níl ábalta a glinnigh ar an taobh istigh ar rudái.

Níl duine go leor ar an cósaín amuigh díobh. Imím síos ar an scáth. Tá ballái móra go bhfuil an ghrian a choinneáil ormsa féin. Fágaim ar mo chlar agus bainim de anois agus aríst. Tosaím nuair ag teacht sos.

Bím ag dul ar feadh leathuair. Déanaim seo nuair ag fanacht ag muinim ar an oiche. Tosaím leis ag deanamh cúrsa. Tá mé ag dul timpeall ina gceantar faoi fhoirgnimh. Éistim ar an steallóg ina beirt scardán. Is maith liom sruthán ann.

Is céann focal cosuil le ainm áite shraidbhaile go raibh mo sean-thuismeoirthaí i gcónaí ina gContae Mhaigh Eo. Mearaim go fada uathu, go cinnte. Bhí sé aimsir fadó, fadó. Ní chreidim chóiche é.

Walking & Working.

I wish that I would be working at a college with a grove, a river, and a meadow. But, I teach in the city. I must labor in an office park. It's no campus.

It's diagonal from the freeway over there. I see road traffic. Lately, there's not the congestion on the way. There's not the tangling on the street. I think that it may be (due to) market prices for petrol. Nevertheless, I'm hearing the hum of the cars forever.

I hear the drone of planes also. I get up on the other side. I'll see an airport there. You see my place where I walk which is between these two locations. Five high buildings are there. They are built with concrete and granite. Their windows are blue, but you are not able to peer in at things inside.

Not many people are on the paths outside of them. I go out below in the shade. The great walls are sheltering me myself from the sun. I leave from my desk and I take off now and then. I start when a break is coming.

I (usually) am going for a half-hour. I do this when I'm waiting for teaching in the evening. I start with making a circuit. I'm going around the built-up area. I listen to the splash in the pair of fountains. The flow pleases me there.

This is the same word as the placename of the village in which my great-grandparents lived in Mayo. I live far from them. It was a time long, long ago. I cannot imagine it.

(Níl iómhá i gCalifoirnea ann, ach is fearr inniu faoi ábhar seo agam. The image's not in California, but it's the best today about this material for me.)

No comments: