Monday, September 8, 2008


Niall déanamh dó Na Cleasaí.

Is Niall é féin. Bhí buachaill leis an táim ag slacadh anseo. Tá sé in aice leis an lá a rugadh é an triú bliana déag air. Tá brontannas seo air dúinn.

Bhain sult as againn a feiceáil sé nuair ag seasamh ina cluain air ar Staid na Chleasaí Chathair na hÁingeal inné. Chuaigh mé agus mo clann ag dul ar an cluiche corr a imirt. Bhí an-saol againn ansin. Chaill Dromannaí Muileanachaí na hAirisona. Bhuail Na Cleasaí 5-3. Anois, tá siad i dtosach báire.

Thug ionadaí Chleasái geansaí peileadóra aige. D'éirigh Niall leis an fear. D'imigh Niall agus an fear ar an léibheann iseal. Is ainm ceantaire é Éireannach! Is é Daithi Seán Ó Braonáin. Ach, Bhraonáin níor ainmnigh sé faoi.

Fuair Niall turas ag imeall an áit. Bhí sé ag dul síos. Lhabhair sé leis Jason Repko. Dúirt sé cupla focal leis Andre Ethier. Bhuail sé Blake DeWitt freisin. Chuir sé cuairt ar an tochaltán Chleasaí fós.

Go deireanach, tháinig Niall ar pláta bhaile. D'inis fógróir cé atá ann go mbeadh urraim mhór do. Chonaiceamar a ghrianghraf ar an mbord scóire os cionn go ard muid. Mhól muid dó féin os ard. Gura slán Niall!

Niall makes the Dodgers.


Here's Niall himself. He was bat boy here. It's near his thirteenth birthday. This is a present for him from us.

We enjoyed seeing him when he was standing on the field at Los Angeles' Dodger Stadium yesterday. I went with my family going to the baseball game played. It was really fun for us there. The Diamond{-shaped}backs of Arizona lost. The Dodgers won 5-3. Now, they are in first place.

A Dodgers representative gave him a player's jersey. Niall left with the man. Niall and the man went to the lower level. The spokesman has an Irish name! It's David Sean Brennan. But, Brennan made no mention about this.

Niall got a tour around the place. He went down below. He spoke with Jason Repko. He said a few words to Andre Ethier. He met Blake DeWitt too. He also paid a visit to the Dodger dugout.

Finally, Niall came to home plate. The announcer told who it was there that'd be held in great honor. We saw his photograph on the scoreboard high above us. We applauded himself greatly. All hail Niall!

No comments: