Monday, September 1, 2008


Duine léannta.

D'fhéach mé i mo fhoclóir agus fuair mé teideal seo. Chonaic mé abairtí eile faoi ag léamh. Is maith liom focail seo. "Duine a chealgadh chun suain le am atá le teacht." "D'athneoinn an smaoineamh is uaigní ina chroí." "Fear mór léitheoireachta." "Bheith tugtha don léitheoireachta."

Tá aon ródhúil sa léitheoireact agam. Léigh mé chomh minic agus is féidir liom é. Ach, ní cuimhin liom mionchuntas go minic go héasca. Léann mé go tapaidh go hionduil. Tugaim leabhair liom gach uile uair dá bhféadaim é. Scríobhfaidh mé anseo ar blog seo agus/nó ar Amasóin tuairisc a bhreacadh ar leabhar léirmheas. Rinne mé futhú sna blianta deireanacha seo.

Cé mhéad leabhair go bhfuil ag léamh anois? Bhuel, chríochnaigh mé gearrscéaltaí Afrocaigh le Ukem Akpan ar seachtaine seo caite. Chruinneoidh mé ag imeall mo lheaba leabhair eile leabhairlainne. Críochnóidh mé úrscéalta is mó le Alexander Theroux, "Laura Warholic," go luath. Thosaigh mé rúndiamhair ina Baile Átha Cliath ar feadh ina Caogoidaí le "Benjamin Black," ainm cleite le John Banville, "Christine Falls."

D'fhoghlaim mé go gairid faoi ficheall ina leabhair le Daniel King. Níor oscail mé "An Cosaint" fós le Vladimir Nabokov. Bhí mian liom a foghlaim mír agamsa féin faoi imirt cluiche ar dtús. Tá cuntas faoi domhan fichéallaí ann. Scríobhann J.C. Hallman faoi ficheallacht i "Na Ealaíontóir Fichille." Measaim faoi Kafka leis ocras.

Caithim ag dul leis "Admháilachaí Shénoigh" le Italo Svevo. Tá sé níos laghad leis nios barrúlacht air. Scríobhfaidh mé léirmheas leabhar ag cur iris "Epona" faoi Marcas Ó Coileain, "Gan Stát," úrscéala faoi dídeanaí Ungárachaí in aice leis Luimneach ina 1956.

Faoi dheireadh, siúlfaidh mé ar an muilleann coise. Caithfidh mé ansin léamh "An Leabhar Tibéadach faoi Bheatha agus Bháis." Insíonn Sogyal Rinpoche againn treoir a thabhairt dúinn le "artis bene moriendi"; faighim sé go mbeadh ábhartha dúshlánach fúm. Mar sin féin, beidh sé an leabhar is tábhtachtach. Is docha mór ar deireadh le rá orthusan go raibh ag plé linn inniu. Tá fírinne bhunaidh air.

"A well-read person."

I looked in my dictionary and I found this title. I saw other phrases about reading. I like these words. "To read someone to sleep" -- (literally, "to lull or lure a person towards sleepiness at the time of its coming."). "I can read him like a book" -- (literally, "I knew the thought [which] is solitude in a heart.") "A reading man." -- (literally, "A great man for reading."). "To be fond of reading."-- (literally, "to have come into the reading.")

I have much desire in reading. I have been reading whenever I can. But, I do not recall a detailed account often with ease. I read quickly, usually. I bring a book with me whenever I am able to do so. I will write here on the blog and/or on Amazon to make a record of reviewing a book. I have done these in recent years.

How many books am I reading now? Well, I finished African short stories by Ukem Akpan during this past week. I will gather at the edge of my bed other library books. I will finish an enormous novel by Alexander Theroux, "Laura Warholic," soon. I started a mystery in Dublin during the 1950s by "Benjamin Black," pen-name of John Banville, "Christine Falls."

In a book by Daniel King, I learned shortly about chess. I did not open yet "The Defense" by Vladimir Nabokov. I wanted to learn a bit for myself about playing the game first. There's an account about the world of chessplayers. J.C. Hallman wrote about the art of chess-playing in "The Chess Artist." I think about Kafka with hunger.

I must go on with "Confessions of Zeno" by Italo Svevo. It is slower with more drollery in it. I will write a book review to send to the journal "Epona" about Mark Collins' "Stateless," concerning Hungarian refugees near Limerick in 1956.

Finally, I shall walk on the treadmill. I must read there "The Book of Tibetan Living and Dying." Sogyal Rinpoche tells us matters of importance about "the art of dying well;" I find it would be challenging material relating to me. All the same, the books will be most important. It's doubtless greatest at last of what we have been discussing today. It has ultimate truth.

Iómhá /Image: Leabharshuaitheantas/Bookplate le/by Eric Gill, 1882-1940. Tate Gallery. St. Anthony/Naomh Antoine

No comments: