Monday, September 29, 2008


Ceaptha do bheirt imreoirí.

Chaith mé mo dheireadh seachtain seo caite ag ceaptha do bheirt imreoirí, Niall ar aghaidh mise. Bhí mé anseo Dé hAoine seo caite ag foghlaim ficheall leis Niall. D'fhoglaim sé chomh a imirt go tapaidh. Chaith sé go maith leis féin. Thosaigh muid ár priomh-cluiche nuair go raibh ag staidear fichealleacht areir.

Cheannaigh mé clár fichille leis foireann fichille ina síopa bréagáin go Pasadena Theas. Bhí níos socair ag cur na fichillín éagsúlaí ar an clár mar sin go bhfuil níos mó chomh sin ina foireann taisteal na adhmad leis píosaí phlaisteach níos lú. Chruinnigh muid ár fichillín dó ansin go dtí bórd nua.

D'imir muid a cheile ar feadh tráthnóna Dé Sathairn. D'inis mé air faoi aistriú. Is maith linn an ridire is maith. Is féidir linn ag bogadh timpeall siadsan. Sé an ridire an t-aon fear atá in ann leim thar fír eile.

Mhuin mé ar mo mhíc imeasc seo. Is cuimhne leatsa go bhfuil ainmheal leis ceann na gcapall. Níl ábalta fichillín eile ag leipreach chomh an ridire.

Tá sé oilte ar gach cleas sa chluiche. Tá Niall fear fichille a aistriú go haireach. Is cosuil leatsa chomh liom féin. Imríonn muid cluiche airdeallach. Níl a fhios ag ceachtar againn chomh straitéis airde go obairte fós.

Ar mbeidh Niall bheith dúilmhear i ficheall go leor? Tá súil agam leis. Bhuel, ní mbeadh Léna nó Leon ar cheachtar den dá thaobh ina teaghlach leis mian uile acusan a imirt ar chor ar bith. Mar sin féin, bainfidh mé féin sult as ficheall leis mo imreoir leictreonach.

Fashioned for a pair of players.

I spent my last weekend as designed for a pair of players, Niall vs. myself. I was here the past Friday learning chess with Niall. He learned how to play [the game] rapidly. He did himself proud. We had started our first game when we were studying the 'art of chess' the previous evening.

I bought a chess board with chess pieces in a toy shop in South Pasadena. It was easier putting the various pieces on the board because these were larger than the travel set of wood with smaller plastic pieces. We gathered our chess pieces from there to the new board.

We played (a game) together during Saturday afternoon. I told him about moves. We like the knight the best. It's better for us to take them around. The knight's the only one who's able to leap over other men.

I taught my son this image. He is to remember that it is an animal with a head of a horse. Other chess pieces are not able to jump about like the horse.

He is up on every move in the game. Niall moves the chess pieces cautiously. It's the same with me as with him. We play a watchful game. Neither of us knows how advanced strategy may work yet.

Will Niall be eager for more chess? I have hope of it. Well, there would be on neither side of the family Layne or Leo with any wish to play at all. Nevertheless, I will enjoy myself with my electronic player.

Iómhá /Image: "Ridire Uigingigh/ Viking Knight".

No comments: