Friday, September 19, 2008


Leon ar láthair campála air.

Is maith linn grianghraf seo leis Leon. Bhí sé tógtha ar feadh samraidh seo caite nuair go raibh Leon in aice leis Malibu ar Campa JCA Siochain. Tá sé cosúil lena Seán Penn!

Ar ndóigh, is cosúil go cosúlaigh le a sheanathair Al freisin. Ábalta tú feaceáil go bhfuil na sláinte air féin leis Al anseo: Al i 1940 . Fuair sé féin bás aon bliana go ham seo. Bhí Al a fhichidí go luath ann ina grianghraf mear.

Bhí maith Al ag siúl timpeall na sméaraí dubhaí ag imeall Seattle nuair bhí sé óg. Bhain stoitheadh Al féin torthaí na sceacha tom. Bhí An Meath Mhór. D'ith Al a bheathu leis súthaí.

Inniu, ní raibh mian Leo a déanamh obair crua sin. Tá sé féin an t'ádh. Chuaigh Léna ansiud nuair bhí sí déagóir. Anois, d'imir Niall agus Leon ansin. D'imigh beirt ar trí seachtaine. Bhain sult as acu féin go leor.

Ní maith Leon ag dó sula grian lá samhraidh. Is é an dála céanna. Tá sé beirfean teasa go minic ina gnóc os cionn Malibu. Tá brothall thar meán ina sliebhte Naomh Mónicaigh. Mar sin, tógann Leon go bog é féin! Tá muid i gcónaí i gCalifoirnea, is docha go rabhthar is cuma ar an gcéanna agamsa é.

Leo at his campsite.

We like this photograph with Leo. It was taken during this past summer when Leo was near Malibu at Camp JCA Shalom. He looks like Seán Penn!

Of course, he also resembles his grandfather Al. You can see the robust Al here around 1940. Death took him a year ago. Al was in his early twenties in this snapshot.

Al liked hiking among the blackberries on the edge of Seattle when he was young. Al sustained himself by berries from brambles. It was the Great Depresssion. Al ate berries for nourishment.

Today, Leo does not need to do that hard work. He himself is lucky. Layne went over there when she was a teenager. Now, Niall and Leo played there. The two went away for three weeks. They enjoyed themselves a lot.

Leo does not like burning under a summer's day's sun. It's the same with me. It's a sultry heat often in the hills above Malibu. There is a sweltering over the mean in the Santa Monica Mountains. Therefore, Leo takes it easy himself! We live in California, so it's the usual that it may be the same manner for me myself.

No comments: