Wednesday, July 9, 2008Ár Turas Aeraíochta ó thuaidh-- cuid dhá.

D'éirigh mo clann agus mé féin de coill go mífonnmhar. D'imigh go sléibhte Chros Naofa donn agus glas. Thiomaint siad thar Naomh Seosamh agus Bata Ard ina gCathair Naomh Prionsias. Bhí aimsir go halainn ann. Ní raibh teo, ní raibh fuar ann. Chonaic mé ceobhrán os cionn fiorgneoireachtaí. Bhí maith liom radharc coitianta sin ansin.

Chas mé mo chara Lora Lee. Thaispéain sí agam áiteannaí Éireannach ar lár. Shúil siad go An Mionta agus an sean-Banc Éireannach Nua. Is cosuil lena banc trasna Colaiste na Trionaid i mBaile átha Cliath. Chuala suas sráid Mhairgead go an siopa ceirníni. Bhí "Rasputin" ardáitheoir ann. Ní cheannaigh muid amhráin Cheilteach uile, mar sin féin.

D'inis sí orm faoi siopa nuachtghníomhhaireacht Ua Marchaint. Scríobh Daiseail Ó hAdhmaidh faoi siopa seo in aice leis an tsráid Ui Fhearghail. Ach, bhí siopa leis brógaí inniu. Go luath, bhí muid ag dulta síos an tsríad póstaer dó! Lion duine go leor cósan sráide. Bhí grein go laidir. Mar sin, bhain amach uaidh an teach tabhairne Sheonin Ó Foghladha. Fuair ghrianghrafaí gach aon duine againn leis pictíur ola Bhono ansuid.

D'ith muid ar an bialann Chiotóg Ó Dubhgaill. D'fhoglaim mé faoi Rón agus Fathachái--agus Marilyn Monroe, Bean di Maggio! Bhí maith lucht Chroinic ag ól ann ar an choineal Sráideannái na nGadhra agus gCurráin. Tháinig muid isteach ansin píonta a ól agus lón a ithe. D'ól leann Smithwick amháin agus Inbheártu IPA eile. Lhaibair muid dhá uair faoi ceoltóirí ina Horslips agus polaiteoir ina Daonlathaich. Ar ndóigh, chuala mé scéal faoi blogannaí agus leabhair freisin.

Fhill muid ar an picturlann ag imeall Pairc na Lubaidh Maith. Fuair mé dhá mac agam. Thug mé ar ais an beirt agus Lora Lee go dtí gceantar na Haight. Dúirt sí leis Léna. Go luath, chaith mo clann ag dul ar an cluiche corr a imirt. Bhí an-saol againn. Bhuail Fathachái. Chaill Na Cleasai.

Our Pleasure Trip Up North: part two.

My family and I rose up reluctantly from the forest. We left the brown and green mountains of Santa Cruz. We drove through San José and Palo Alto into the City of St. Francis. The weather was lovely there. It wasn't warm, it wasn't cold there. I saw mist above buildings. I liked that familiar view there.

I met my friend Lora Lee. She showed me Irish places downtown. We walked to the Mint and the old New Hibernian Bank. It's similar to the bank across from Trinity College in Dublin. We went up Market Street to a record shop. 'Rasputin Records' had an elevator there. We didn't buy any Celtic songs there, all the same.

She told me about the Marquand newsagents. Dashell Hammett wrote about this shop near O'Farrell St. But, it was a shop with shoes today. Soon, we passed on the street a poster of him! Many people filled the sidewalk. The sun was strong. So, we went out of it into a pub of Johnny Foley's. We got two pictures of each other with an oil painting of Bono over there!

We ate at the restaurant of Lefty O'Duil's. I learned about the Seals and Giants-- and Marilyn Monroe, Mrs. di Maggio! The staff of The Chronicle liked to drink there at the corner of Geary and Curran Streets. We came inside to drink a pint and to eat lunch. We drank one Smithwick's Ale and another Inversion IPA. We spoke two hours about musicians in Horslips and politicians in the Democrats. Of course, I heard stories about blogs and books also.

We returned to the cinema beside Yerba Buena Park. I got my two sons. I brought the pair and Lora Lee back to the Haight district. She spoke with Layne. Soon, my family had to go to a baseball game played. We had a good time. The Giants won. The Dodgers lost.

No comments: