Monday, July 7, 2008


Ár Turas Aeraíochta ó thuaidh, cuid h-aon

Chuaigh muid ar an turas ar feadh deich láethanta. Thosaigh muid anseo, ar ndóigh, ar bhealach mór An Stát Órga, Idirstáit Cúig. Thiomáinamar ocht chéad mile ar fad. Bhuel, thiomáin Léna, mar sin. Ní maith leat orm a tiomáin a gluaisteán. Is maith linn go bhfuil innill téip leis pod uile ag triu fear. D'eist muid go siochain céann. Sheinn sí dluthdioscannái chéanna leí féin go rialta deich n-uaire i ndiadh a chéile.

Chaith muid lón orainn Thita. Is bialann Meicsiceach ag imeall Saileach gCnaipe. Bhí teo. Bhaint muid amach an tír na saothróir fíniúna in aice leis cois. Bhí go fuar. D'fhán muid ach achar beag uait An Ciúin-Aigéan. Chuaigh ag spaisteoireacht gach maidin ar uair amháin. Bhí stádar idir é an cluain. Tá coiscéim uile ón crochtaí. Bhí ceo go minic i an áit na Bhreatnaigh.

Bhain sult mé ár béile breá ar Lhinn. Nuair a bhí mé ag deanamh mo choda, d'ól mé leann mealach leis mo h-iasc agus mo phrataí. Mar sin féin, bhí feadbheannái fós. Tá olltinnte is olc ar feadh coicis é i na sleibthe An Oir Mór. Dónn siad freisin inniu. Chaith muid ag dulta ar an bóthar difríul go An Chros Naofa. Níl ábalta dúinn bhealach a mheabhrú tri choill.

Chuir muid cuairt leis ár chairde. Is Robín agus Crios é. Meas siad ag bun na crannái deargaí. Bhí muid ag dulta amach ag déanta na gcos thíos garrán foscúil. Shiúlamar cosán fóthainiúil aríst. Rith coiníní trasna ár bonn thar an scuab os cionn an tsrutha. Níor fhan siad leis na madraí ruaidh. D'imir siadsan féin seo ar gach taobh an crannaí ruaidh.

Iarraidh Léna agus mé féin a imeacht ansuid go luath nó mall. Is mian linn a aistriú amach faoin tuath. D'éirigh muid dubh dóite de ár cathair. Thuirsigh siad de callán agus brúim ar a chéile. D'oscail fuaim ar mó shraide ar an noimead mar scríobh seo! Ní faigheann uaigneas anseo anois, ach faigheann muid sástacht leis an coill ard.

Our Pleasure Trip Northward, part one:

We went on a journey for ten days. We started here, of course, on the Golden State highway (=freeway), Interstate 5. We drove eight hundred miles in all. Well, Layne drove, that is. She does not like for me to drive her car. It's good that we have tape-pod machines (=iPods) for us three men. We each listened peacefully. She played (music) from the same compact discs herself repeatedly "ten times over and over."

We ate lunch for us at Tita's. It is a Mexican restaurant on the outskirts of Buttonwillow. It was warm. We went off to the wine-growing country near the coast. It was cooler. We stayed but a short path from the Pacific Ocean. We went for a walk each morning for an hour. There was a short walk amidst the meadow. There is another footpath along the bluffs. There was often fog in the place of the Welsh (=Cambria.)

I enjoyed my meal at Linn's. When I was having my meal, I drank honeyed ale with my fish and my chips. All the same, there are problems still. There is a very bad, great fires for two weeks in the mountains of Big Sur. They burn also today. We had to go a different road to Santa Cruz. We could not make our way through the wood.

We paid a visit to our friends. They are Bob and Chris. They live at the foot of the redwoods (=red trees). We went out and did hikes under the shady groves. We walked on shaded paths again. Rabbits ran across our trails into the brush above the stream. They did not stay with the squirrels. Those played (games) themselves on all sides of the reddish trees.

Layne and I myself wish to go away sooner or later over there. There's a need for us to move house into the countryside. We got burned out by the city. We have grown tired of the loud noise and the press of the crowds. Sound opened up on my street at the moment I wrote this! We find solitude not here now today, but we find contentment in the open forest.

Photo: Griangraf: Mount Hermon Redwoods from our cabin. An Crannaí Sleibhte Hermoinn ó ár bóthog.

No comments: