Monday, July 28, 2008


Go Ceanada an chéad rud eile

Rachaidh mé go dtí gCeanada go luath. Tabharfaidh mé paipear faoi scríobhneoir as An Bhreatain Bheag. Léigh "Fáilte Romhat go Uladh" nuair go raibh suim agam a ceangail na phobhlachtachas Ceilteach leis scéaltái Éireannach. Scríobh Menna Gallie é i 1970. Bhí úrscéalai í ina Seascaí go hairithe. Níl eolas móran fúithi fós.

Mar sin, caitheann muid ag taistil go An Ollamh Thoironto. Cruinneoidh dream scólartha Bhreathais ansin. Is mian Léna eile, ar ndóigh! Iarraidh sí a feiceáil an Iarsmalann Bhrógannaí.

B'fhéidir, beimid ag dul go dtí Eas Niagara. Chuaigh mo tuismeitheori ar feadh a mí na meala. Bhí sé fadó, i 1941. Níor chuaigh siadsan féin trasna ag imeall Mheircea aríst.

Go cinnte, tá rud difríul agam inniu. Tá an t-ádh liom ábalta cur cuairt ar gcathair nua leis mo bhean chéile. Bíonn ag súil go mbeadh go maith.

Chonaic mo chlann an tír mhór ó thuaidh amháin sular. Bhíomar Bhancoubher deich mbliana ó shin. Tá sé go halainn ann. Is cuimhne liom an radharc na cuan leis báirseach. D'iompaigh bád tráchta laistais aisteach. Ní fhaca mé go leor. Ach, bhí mé go raibh a feichthe pirimid ard rhuibh. Ní bhfaighidh bui chomh geall as amharc sin, creidim.

Off to Canada the next thing

I will go to Canada soon. I will give a paper about a writer from Wales (="The Little Britain"). I read "You're Welcome to Ulster" when I was interested to tie the Celtic republicanism with Irish stories. Menna Gallie wrote it in 1970. She was a novelist in the 1960s mainly. There's not a lot of information about her still.

Therefore, I must travel to the University in Toronto. A scholarly group of Welsh will gather there. Layne wants different! She seeks to see the Museum of Shoes.

Perhaps, we will go to Niagara Falls. My parents went there during their honeymoon. It was long ago in 1941. They did not go across the American border again.

Certainly, it's a different thing for me now. I'm lucky to be able to visit a new city with my wife. I hope that it will be well.

My family saw the great land to the north once. We had been to Vancouver. It's lovely there. I remember the panorama of the harbor with a barge. The cargo-boat carried a strange load. I did not see much. But, there was seen by me a high pyramid of sulphur. I will never see so yellow a brilliance as that sight.

Griangraf/Photo: "The Sulphur Refinery from Stanley Park, Vancouver BC"

No comments: