Monday, July 21, 2008


Blog Nua faoi Nuacht

Tá sé an blog nua anseo. Lascaoidh mé air. Tá an teideal ann: "Nuachtán Príomhalt Tráchtaireacht." Scríobhann Raife Mac Shéoinigh é.

Cuir séisean féin léirmheasannaí agus líostaí leis eagarfhocal ina tri nuachtán. Leirionn sé na hAmannaí Nhua-Eabhrac, Amannaí ina gCathair na hÁingeal, agus Iris Shráide Bhaile. Thosaigh sé blog nua go deireanach.

Tháinig mé agus mo chlann aniocht ar a theach. D'ith dinear leis an clann Rhaife. Rinneamar cócaireacht ar bhia leis gráinne coirce, rís bhán, agus pónairí ghlas. D'ól muid fionn rua, beoir nó uisce sóide.

Le déanaí, fuair muidsan féin uachtar oighir. Thug mo bhean a ti ceithre na mblasanna. Cheannaigh sí reoiteog éagsúlaí. Líon mé féin leis caramal. Bhi mian Lhéna ar piorra. Bhí maith Niall fanaile. Bhi maith páistí Rhaife agus Áiní céann eile. Rug Áine óg agus Eoghan sú talún, b'fheidir. Níl fhios agam.

Cá raibh mé? Bhí me ag lorg ar an leabharlann thuismeitheoirai ann. D'inis Raife agam go bhfuil trí míle leabhair ann. Creidim é. Dúirt duine fásta faoi reiligiún, obair, agus scoíleannaí. D'aointaigh muid go mbeidh go ard a fás páistí go furasta ina gCathair na hÁingeal.

Nuair d'éirigh Léna agus mo mhic nios óg a imeacht go raibh tráthnóna. Thug Rafe agam leabhar le Seoirse Santayana ar iasacht. Chonaic mé ainm aisteach air: "Sceipteachas agus Creideamh Ainmíocht." Léifidh mé é, ach go mbeidh fhios agam go mbeadh is deacair!

A New Blog About News

There's a new blog here. I linked to it. It's the title: "Newspaper Editorial Comment." Rafe Jenney writes it.

He himself puts reviews and lists editorials in three newspapers. He reads The New York Times, the Los Angeles Times, and the Wall Street Journal. He started a new blog recently.

I and my family went there to his house last night. We ate dinner with Rafe's family. We cooked a meal with corn, white rice, and green beans. We drank red wine, beer, or soda water.

Later, we got ourselves ice cream. My wife brought four flavors. She bought different frozen (treats). I filled myself with caramel. Layne wanted pear. Niall liked vanilla. The children of Rafe and Annie liked other ones. Hannah and Owen got strawberry, perhaps. I don't know.

Where was I? I was looking in the library of the parents there. Rafe told me that there were three thousand books there. I believe it. Grown-ups talked about religion, work, and schools. We agreed that it'd be hard to raise children easily in the City of the Angels.

When Layne and I and our younger son rose to go away it was evening. Rafe lent me a book by George Santayana. I saw a strange title on it: "Skepticism and the Animal Faith." I will read it, but it know it will be maybe most difficult.

Griangraf/Photo: Confused Capitalist Blog

No comments: