Sunday, November 15, 2015

Léim na tSagart

http://www.ireland-highlights.com/tl_files/Bilder/Places/priests_leap/priests-leap_10J5856.jpg

Thiomaint muidsa go Cill na Líos in aice leis An Muinchille go dtí an ionad eile ag imeall ansin. Thaisceadh linn ansin i gContae Monaghan leis ár chairde Tony agus Sinéad i Líos an Fidléir in aice leis An Carraig Mhachaire Róis ar fheadh an Féile Shamhna. A thóg siad duinn a fheiceaíl Inis Caoin leis an uaigh na Pádraic Ó Caomhánach, agus Chairlinn. Thar a teach an oíche sin, chonaic muid le chéile an geall leathach thar an cheo thar an réimhse

Labhair muid go lán, ach ar maidín dar gcíonn, chaith muid ag dul go hÁth Dara i Luimhneach. Chonaic muid an coill níos alainn i gCill Mhainaim ag imeall An Ceannanas. Tá fómhar fós anseo.

Bhuail muid chugainn ár chairde Brídín agus Seán go a n-teach tábhairne cairdiúl in Áth Dara. D'fhan muid i n-óstán béal dorais freisin. Ansin, chuaigh muid go Dún Chaoin i gCorca Dhuibhne.

Chuala mé na duine áitiúlaí ag ra as Gaeilge ina siopa i gCeann Tra. Bhi athas orm. Mar sin, labhairt mé cúpla focail ag an siopadóir. Dá bhrí sin, tá mé ag úsáidtear 'an teanga beo' sna trí Gaeltachtaí beagán.

Thiomaint muid go An Mórchuaird Chiarraí riamh. Gan amhras, bhí sé déas, ach is maith liom is fearr an bóthar is scannrúil triu an GPS. D'inis sin duinn ag dul an bealach taobh, Léim na tSagart. 

Tá sé anseo. Tú ábalta foghlaim faoi le Victoria Glendenning agus Gerard Lyne. Aimseagh athbreithnithe níos le lucht síuíl scanraithe!

Anois, bím i nArd Ó bhFicheallaigh in aice leis Cloich na Coillte. Amárach, beidh muid ag dul triu an cathair na gCorcaigh go dtí mBaile Ätha Cliath ar ais. Agus seo chugainn, feicfeimid an Iodail go luath.

Priest's Leap

We drove from Killyliss near Cootehill to another location near then. We stayed then in Co Monaghan with our friends Tony and Sinéad in Lisnafedeely near Carrickmacross during the feast of Samhain. They took us to see Inniskean with the grave of Patrick Kavanagh, and Carlingford. At their house that night, together we saw the half moon over their house, above the advancing mist in the fields. 

We spoke a lot, but that next morning, we had to go to Adare in Limerick. We saw a very lovely wood in Kilmainham around Kells. It is still autumn here. 

We met next our friends Bridie and Sean at their friendly pub in Adare. We stayed at their hotel next door too. Then, we went to Dunquin in West Kerry. 

I heard the local people talking in Irish in the shop in Ventry. I was happy. So, I spoke 'a bit of Irish' to the shopkeeper. Therefore, I've used 'the living language' in all three Irish-speaking regions now.

We drove the Ring of Kerry after. Sure, it is pretty, but I liked more the terrifying road via GPS. That told us to go a side road, Priest's Leap. 

Here it is. You can learn about it from Victoria Glendenning and Gerard Lyne. See more reviews  from terrified travellers !

Now, I'm in Ardfield near Clonakilty. Tomorrow, we will be going through the city of Cork to Dublin again. And then, we will see Italy soon. (Photo/grianghraf)

No comments: