Saturday, March 14, 2015

Suíomh saor ina teanga na h-Iodáil

http://www.gaeilge.ie/wp-content/uploads/2014/12/AAA-09-An-Iod%C3%A1il-FT-R41.jpg
Chuir mé suíomh saor ina teanga na h-Iodáil ar an ghreasan le déanaí. B'fhéidir, mbéidh Léna agus misé ag dul go h-Iodáil go luath. Tá súim agam faoi a chúltur agus litríocht ó bhí mé ina bhuacaill; is maith liom na fuaimeannaí na teanga agus a chuid bia.

Measaim go raibh sé chomh mar rugadh mé Caitliceach. Ar ndóigh, maireann an-cumhacht ina Vaticáine, Róimh claisaiceach, Dante, agus an Athbeochan ó shin i leith. Iarraidh mé a cleachtadh ag léamh is mó, chomh maith; tá sé níos easca mar tá mé foghlaimeoir amharc ann.

Chuir mé an suíomh seo leis tri scéaltaí do pháistí. Is An Turgnamh Iodailach é. Gheobhaidh tú eolas faoi cláir foghlama ansin fós.

Tá suíomh eile leis comhráite simpli anseo. Is Iris Iodáil é. Tá ina teanga na h-Iodáil leis cúpla focal i mBéarla.

Seo chugainn, tá suíomh leis ceachtannaí go leor ar aisce ann. Is An Club Iodáilach Ar-Líne é. Breathnaínonn sé níos doimhne dom.

Ar deireadh, tá mé ag baint úsáide an ardáin seo. Is maith liom an app Duolingo don Fhrancais, ach níl ag baint úsáide é leis Iodáilach. Roghnaigh mé Mango ar bealach mo leabharlann ina ionad.

Free language sites in Italian.
I found free sites in the language of Italy on the web lately. Perhaps, Layne and myself will go to Italy soon. There's been for me an interest in its culture and literature since I was a boy; I like the sounds of the language and the food.

I think it was due to me being born Catholic. Of course, the great power of the Vatican, classical Rome, Dante, and the Renaissance live on since long ago. I sought lessons to read better, as well; it is easier for me as a visual learner.

I found this site with three stories for children. It's The Italian Experiment. You'll find information about learning programs there also.

There's another site with simple dialogues here. It's Italy Magazine. It's in the language of Italy with a few words in English.

Next, there's a site with lots of lessons for free. It's Online Italian Club . I found it more in-depth.

Finally, I am using these platforms. I like the app Duolingo in French, but I am not using it for Italian. I chose Mango by way of my library.

No comments: