Monday, March 30, 2015

Baile na gCorcaigh '57

Chuaigh Lena agus mise ag dul Naomh Monica Dé Domhnaigh seo caite. Chonaic muid an drama nua de réir na hAirm Phoblachtach Ëireannach agus Saor Uladh. Tá sé Baile na gCorcaigh '57.

Measaim go raibh ag tharla i mBaile Átha Cliath, go nádurtha. Ach, duirt Lena liom go bhfuil ina Philadelphia in áit. Bhí seo an gceantar na an chathair sin ar an lar leis lucht na Éireannaigh is mó.

Scriobh an h-údar leis as a chuid cuimhní linn a h-óige. Mheas muid go raibh an drama réasúnta mór.
Mar sin féin, shíl muid go raibh sé mall, agus leis ro-iomarch ceapacha laistigh lú na dhá uair an chloig.

Níos déanaí, thiomaint muid ag dul an teach tabhairne na Fionn Mac Cumaill. D'ith mé iasc agus scéallogaí leis leann ó Lagunitas. D'ól Léna leann piorraí leis ceapaire.

Ansin, shiúl muid ar cheile ar an bpríomhshráid in aice leis an dúiche na Venice. Bhreatnaigh amach an farraige fada an Aigéin Chiúin. Mhothaigh muid an leoithne fionnuar in aice le luí na gréine.

Corktown '57.

Layne and myself went to Santa Monica last Sunday. We saw a new play on the matter of the IRA and Saor Uladh. It's Corktown '57.

I thought that it happened in Dublin, naturally. But Layne told me that it was in Philadelphia instead. This was a district of that city center with very many from Ireland.

The author wrote this from his memories in his youth. We reckoned it was a reasonably good drama. Nevertheless, we thought that it was slow, and with too many plots for less than two hours.

Later, we drove, going to Finn McCool's pub. I ate fish and chips with an ale from Lagunitas. Layne drank pear cider with a sandwich.

Then, we walked together on the main street near the district of Venice. We looked out at the long shore of the Pacific Ocean. We felt the cool breeze near the sunset.

No comments: