Sunday, March 17, 2013

Fáilte romhat a Phadráigín


Cheannaigh muid seo nuair ag thiomaint ar bóthar mór "na Cúig" triu Califoirnea Lárnach le déanaí.  Bhí Léna dith a dhúnadh na doirse ghluaisteáin. Ansin, a rith muid comharta leis B-O-N-S-A-I i litreachaí buí óllmhor.

D'iarr sí orm má raibh ag iarraidh "Brathair Aistil" cara. D'aontaigh lei. Mar sin, stop muid go díreach trasna on Féirm Harris: tá sé leathbhealach idir Naomh Proinsias agus an Cathair na hÁingeal.

Dhíol garraíadóir Seapanais aois leis feásóg bán agus hata tuí mór.  Stád sé ansin faoi gaoth agus grian. Shiúl fear ag imeall crannaí bídeach agus álainn.

Thúg mé sé liom go suas Naomh Crios nuair chuir cuirt ár chairde Crois agus Bob. Rinne mé grianghraf ar feadh trathnona ó ár la deireadh ina coillte. Tú ábalta feicéail crann beag anseo--agus na crannaí ruadh agus is aird.

Ainmnithe mé air "Padráigín" mar beidh 17ú Márta go luath. Ar ndóigh, tá glas é fós. Ach, sílím go raibh páganách é níos mó.

Welcome to Paddy. 

We bought this while driving on "the 5" highway through Central California recently. Layne needed to close the doors of the car. Then, we passed a giant sign with B-O-N-S-A-I in giant yellow letters.

She asked me if  "Brother Juniper" wanted a friend. I agreed with her. Therefore, we stopped straight across from Harris Ranch: it's halfway between San Francisco and Los Angeles. 

An old Japanese man in a great straw hat and white beard sold it. He stood there in wind and sun. He walked among tiny and lovely little trees.

I took it with me to above Santa Cruz while visiting our friends Bob and Chris. I made this snapshot during the twilight of our last day in the forest. You can see a little tree here--and big tall redwoods.

I named him "Paddy" since it will be March 17th soon. Of course, he's green too. But, I think he's more pagan.

No comments: