Sunday, November 7, 2010

Fáilte, Bráthair Aistil!

Chonaic mé bronntanas ag an leac dorais faoi deireanach. Thug ár chairde dílse Crios agus Bob é orainn. Bhí ómós ag thabhairt do mhathair na Léna ann. Fuair sí bás an mí seo caite.

Thóg mé an bosca isteach. D'oscail mé é. Bhain amach mé an crann is lú. Bhí sé 'bonsai' é ann.

Bheul, ní fhaca mé ceann ach ina fearann dílis na Dánlann agus Leabharlann mór, an Huntington. Tá méara sliopacha agam.  Is cuma. Bhí breá liom é láitreach.

Ar ndóigh, d'ainmnigh mé é Bráthair Aiteal. Níl sé go an-leithleachas ann. Tuigim. Is maith liom ag leanúint loirg mo pátrún Naomh Proinsias ar an nádúr.

Cheangail Aisteal leis Bráithre Mionúra is luath. Bhí dílseacht leo agus dílis do an spiorad Proinsiasacht ann. Bhí sé cócaire go scanrúil fosta ann.

Chuir mé an planda suas an staighre amach de madraí agus as baol. Níl dhá cat ar nós na réidhe ann ar an póirse. Tú ábalta feiceáil sé ina an grianghraf seo. Suíonn chun boird amuigh ach síos na sceimheal. Caithim an ghrian na gCalifoirnea a chonneáil ó Aisteal maoth.

Welcome, Brother Juniper!

I saw a gift on the doorstep recently. Our faithful friends Chris & Bob gave it to us. It was given in honor of Layne's mother. Death took her last month.

I took the box inside. I opened it. I pulled out the tiniest tree. It was a bonsai.

Well, I never saw one but at the landed estate of the Art Gallery and Library, the Huntington. I have slippery fingers. It doesn't matter. I loved it instantly.

Of course, I named it Brother Juniper. It's not very original. I understand. I'm pleased by the example of my patron St Francis in regards to nature.

Juniper joined with the little brothers (Friars Minor) very early on. He had loyalty and he had conviction in the Franciscan spirit. He was also a terrible cook.

I put the plant up the stairs away from dogs and out of danger. The two cats are indifferent to it on the porch. You can see it in this photo. It sits on the table outside but under the eaves. I must keep the California sun away from tender Juniper.

No comments: