Saturday, February 16, 2013

Rompu coitanta

Tá mé ag shíleadh faoi dhaoine cruitheachtaí éagsúlaí le deanaí. D'fhoghlaim mé faoi bhlag nua, suíomh gréasáin eile, agus smaointe úr. Mar sin, beidh mé libhsa ag insint an triur seo anois.

Ar dtús, thosaigh an scriobhneoir agus muinteoir (agus mo meantóir) Dónal Nussbaum [Crann cnó as Gaeilge!] leis a bhlag nua. Rinne sé Roinnt Smaointe Dharma. Treoracha sé slí a macnaimh; mar sin féin, múineann sé ar bhealach fuascailliú.

I 2001, bhí agallamh an scríobhneoir eile, Antoine Bállie, leis Seán Ó Múircheartaigh. Nuair bhí mé ag lorg eolas faoi Moriarty agus miotas na hÉireann anuas agus faoi láthair, fuair mé sin. Sibh ábalta léamh aisteannaí go leor ar bhlag le Antoine, Ecopunks; tá sé og obair tionscadal ó.

Ag labhairt na saoirse agus faoin tuatha, leamh Aisling Ní Néill ar mo bhlag agus sin le Antoine faoi Ó Muircheartaigh féin. Peinteanna sí in iarthar na hÉireann. Féic anseo chun níos mó a fhéicéail.

Roinnt na ceithre a mhian ar lorg lasmuigh de theoreannachaí gnáth. Tá siad i gcónaí trí in Éireann agus ach céann in aice leis mise ina gCathair na hÁingeal. Mar sin féin, aontaiónn muid a léir leis leas i rompu coitanta.

A common quest

I've been mulling over various creative people lately. I learned about a new blog, another website, and new ideas. Therefore, I will be telling you about this trio now.

To start, the writer and teacher (and my mentor) Dan Nussbaum ['nut-tree' rendered above in Irish!] began a new blog. He created Some Dharma Thoughts. He guides a way to meditate; all the same, he teaches by a liberating path.

In 2001, Tony Bailie interviewed another writer, John Moriarty. When I was searching about Moriarty and Irish myth past and present, I found that. You're able to read many more entries on Tony's blog Ecopunks; he's working on many projects since. 

Speaking of freedom and the countryside, Ashley O'Neal read on my blog and that of Tony about Moriarty himself. She paints in the Irish West. Look here to see more.

The four desire to search outside the usual limits. Three live[d] in Ireland, and but one near myself in Los Angeles. All the same, we all agree as to an interest in a common quest.

Grianghraf: Bhean ar an droichead [Shráid Ui Chonaill i mBaile átha Cliath], 27 Marta/ The Lady on the Bridge [O'Connell St in Dublin], 27 March 1956)

No comments: