Thursday, February 28, 2013

Ag déanamh rudaí atá triall

Bhí oibrí ag feacháint mise inné. Thug mé an bruscar leis an gcolbha. Duirt sé liom: "Ach, tá tú ag déanamh rudaí atá triall!"

Bheul, go fírinne, tá mórán rudaí ag imeall ár dteach anois. Tá Léna gá láidir faoi lathair chun feabhras a chur an seomra leapa. Mar sin, bíonn fir oíbre go léir an tseachtaine seo fada ansin.

Ina theanta sin, d'fhag Léna agus mé go Naomh Crios go hionduil nuair ba mhaith linn a fháil amach. Tá muid ar fanacht ag treasna ár chairde Crois agus Bob in aice leis a dteach faoi na crannaí ruadh. Is bréa linn é anseo, gan amhras.

Bhreatnaigh muid na Oscars a chéile. Chonaic muid an scannan "Amour" freisin. Ith muid ina bialann Iodáilis roimh.
Thóg mé beirt úrscéal fós. Ar dtús, tá mé ag tosú "Scamall Atlais" le Daithi Misteal. Béidh mé "Skippy Bás" amach romhainn le Pól Ó Muiri. Nach bhfuil an scríbhneoir as Gaeilge, mar sin féin!

Ach, caith mé a nascadh leis an Ghreasáin nuair bhí muid ina coillte. Bhí obair go leor ann, cuma cen áit a bhfuil mé. Críochnaidh téarma scoile agus tósaigh téarma eile anois.

Ní raibh mé ag súil le dul suas go gCalifoirnea Thuas chomh luath. Caithim ag oibre is mó ag múineadh le deánaí, léir mar i gceanna. Ar ndóigh, faighim siocháin agus ciúin gach lá a thagann mé anseo.

Doing earthly things

A workman was looking at me yesterday. I took out the trash to the curb. He said to me: "Ah, you're doing earthly things!"

Well, truly, there's a lot of things around our house now. Layne has a strong need presently to improve the bedroom. Therefore, there's workmen all this long week there.

Furthermore, Layne and I left for Santa Cruz as usual when we want to get away. We're staying across from our friends Chris and Bob near their house under the redwoods. We love it here, without a doubt.

We viewed the Oscars together. We saw the film "Amour" too. We ate at an Italian restaurant after.

I brought a pair of novels, still. To start with, I am beginning "Cloud Atlas" by David Mitchell. I will follow next with "Skippy Dies" by Paul Murray. It's not the writer in Irish, nevertheless [=Pól Ó Muirí].

But, I must connect to the Web when I was in the forest. There's a lot of work no matter where I am. One school term's ending and another's starting.

I had no expectation to go up to Northern California so soon. I must be working a lot teaching lately, all the same. Of course, I find peace and quiet every time I come here. Grianghraf/ Photo

No comments: