Saturday, March 6, 2010

"Roicéad Buidéal": Léirmheas Scannáin


Bhreatnaigh mé an scannán seo le Wes Anderson aríst faoi deireanach. Bhí cuimhne orm sé chomh an-mhealtach ann. Chonaic mé "Roicéad Buidéal" nuair go raibh céad iarracht ina pictiúrlann i 1996.

Feicim sé mír go difriúila anois. Níl suim agam leis plota scéil an am seo. Tá trí loiceadóirí ann, mar sin níl fuinneamh freisin ann.

Bhí maith liom searc idir Antoine agus Inez. Is gustóg í. Tá sí ag obair ina ósta cé bhfuil ag dulta Antoine agus Dignam ag teithite.

Tá dha deartháir ann: Antoine agus Dignam ann. Ceanglaíonn beirt leis an cara, Bob. Iarrainn siad airgead a ghoid ó dha áit gnó.

Ar ndóigh, níl ábalta buail an trí ar aghaidh duine eile. Ní gheobhaidh siad cuid taisc gach áit. Foghlaimeoidh siad cleachtadh níos cáiliúl.

"Bottle Rocket": Film Review.

I watched this film by Wes Anderson again recently. I recalled this as more engaging. I saw "Bottle Rocket" when it made its debut at a cinema in 1996.

I see it a bit differently now. There was not the interest for me in the plot this time. There are three slackers, therefore there is not momentum there either.

I like the love ["~between two people"] between Anthony and Inez. She's a spirited girl. She works at the motel where Anthony and Dignam went on the run.

There are two brothers: Anthony and Dignam. The pair join with a friend, Bob. They want to rob wealth from two places of business.

Naturally, the three will not win against other people. They will not find a share of treasure in any place. They will learn a very familiar lesson.

No comments: