Thursday, March 18, 2010

"Ocras": Léirmheas scannáin

Chónaic mé leis mo mhac is sine faoi deireanach seo. Bhí maith linn é. Mar sin féin, ní mór a bheith an-aireach sa chás scannáin seo.

Bíonn ábhar brúidiúil go minic anseo. Tarlaíonn gníomhú ar feadh 'Na Trioblóidí" ina Éirinn ag imeall an dara stailc ocrais i 1981. Feiceann tú an dúshlán ag baint de faoi ghlas. (Chuala mé mír as Gaeilge-- "ina Jailteacht"--ag ráite anois agus ansin freisin.)

Ina príosún Caise Fhada atá suíomh an scéil nach beag. Is cime phoblachtach "Roibeárd Ó Seachnasaigh" é. Ceannaíonn sé féin a stailc eile.

Tá radharc staitse níos cumhachtach idir "Roibeáigh" agus sagart ag cur cuairt dó go Caise Fhada. Ní chuireann in eagar i gcaitheamh seacht noimead déag. Níl amharc cíneama chomh fada cheana ann.

Déanann Riobeáigh (ina páirt le Micheal Fassbender) agus An t-Athair Domhnaigh Ó Moráin (Liam Ó Cuinneagáin-- ach níl ó h-Oideas Gael) ag caint a choinneáil ar chéile faoi fáth bás a fháil den ocras. Mheas mé féin go raibh an agallamh seo ag labhairt den ghorta níos suimiúil. Molaim duitsa a breathnú an scannán ag stiúraidh le Stiofain Mac Shuibhne ('eolaiontóir fideo' ó Sasana). Is saothar ealaine é ag déanta go dána ach go grinn.

"Hunger": Film Review.


I saw with my older son recently this. We liked it. All the same, it's not an easy subject in the case of this film.

There's often brutal material here. The action happens during "The Troubles" in Ireland around the second hunger strike in 1981. You see the struggle coming out behind bars {"under lock (and key)"}. (I heard a bit of Irish-- in the "Jailteacht"--spoken now and then also.)

In the prison of Long Kesh there's almost the entire setting. "Bobby Sands" is a republican prisoner. He himself begins another strike.

There's a very powerful set piece between "Bobby" and a priest paying a visit to him at Long Kesh. There was no edit cut for seventeen minutes duration. There's no scene in cinema as long ever before.

Bobby (in the part by Micheal Fassbender) and Fr. Dominic Moran (Liam Cunningham-- but not of Oideas Gael) are conversing in dialogue together about the reason to starve to death. I myself thought that this debate about starvation was very interesting. I urge you to watch the film directed by Steve McQueen ("video artist" from England). It's a work of art done boldly but subtly.

No comments: