Sunday, July 5, 2009

Oighear os cionn an gaineamhlacht

Chaith muid dhá oíche ina Foinsí na Pailme. Iarr muid ag imeacht. Bhain sult as leathanta saoire beag againnsa.

Ní maith liom an te, ar ndóigh. Mar sin féin, is maith liom ag feiceáil an diseart. Is cuimhne liom an ghrian ag dealramh ar na beanna lom.

Is ábalta tú ag fáil an cnóc mór ar mo bhlog anseo, mar shampla. Thug mé an ghriangraf de ár fuinneoig óstlainne. Fhiafraigh mé faoi an dath dó chuige mo theaglach. Níl mé ábalta ag rá focal ceart dó.

Dúirt Leon orm: "Is cosúil sé donnbhuí. Is ag dul i gcosúlacht le briosca milese leis sceallóga sheacláide." Níl fhíos agam an focal go direach faoi dealramh deannachúil as Béarla.

Aontaím leis mo mhac is sine. Bhí an dubh-iontas orm nuair a chonaic sliabh eile in aice leis an ionad saoire cáiliúil ann. Is sí níos airde ann.

Chonaic mé leac oighir in ard an tsléibhte. In ard an lae, i measc na tsamraidh, tá dhá fána ghéar leis pócaí bídeach leis slisní oighir is airde os cionn na trá ghainimh. Bhí céad céim teochta suas go direach nuair ag tiománta ar an bóthar mór a feadh an bealach abhaile an ceathrú lá san Iúil ann.

Ice above the sandy desert.

We spent two nights in Palm Springs. We wanted to get away. We enjoyed a little holiday ourselves.

The heat does not please me, of course. All the same, to see the desert gives me pleasure. In my memory the sun's shining on the barren peaks.

You are able to find the great hill on my blog here, for example. I took this photo from our hotel window. I asked about the color of it to my family. I was not able to say the right word for it.

Leo said to me: "It's like a biscuit-color. It's resembling a sweet-biscuit [cookie] with chips of chocolate." I don't know the exact word for this dusty sheen in English.

I agree with my elder son. I was astonished when seeing another steep slope near this famous holiday resort. It is much higher.

I saw icy cliff-faces at the highest point on the mountain. At the height of the day, in the middle of summer, there's two steep slopes with tiny pockets of icy slices the highest up above the sandy shores. It was a hundred degrees exactly below when we drove along the highway there on the homeward journey on the Fourth of July.

No comments: