Saturday, July 25, 2009

Coirnis: an teanga Ceilteach beo aríst

Tá Coirnis beo slán aríst. Léigh mé an alt fúithi. Tá sé anseo: "Cornish Coming Back from the Brink" le Henry Chu ina 'Amanna na gCathair na hÁingeal' inniu.

Is cuimhne liom chomh ag léite fúithi agam go bhfuil dúshlán de réir aistriú ceart. Mar sin ní raibh comhcheangal ag rá Coirnis, níl leagan sin in úsaid gach uile duine anois. Tá tri modhannaí: Coiteann, Aontaithe, agus Nua-aoiseach i An Corn.

Ar scor ar bith, insíonn Chu go raibh aontaithe anuraidh faoi caighdéan ag scriofa sí faoi dheireadh. Mar sin féin, tá trí chéad duine Coirnise ag labhairt go líofa an teanga seo anallach Ceilteach is cosúil as Breatnais agus . Tá duine leath-mhillúin i gcónaí i gCornach.

Is iníon deiféar bhean a tí agam. Tá an nheacht seo i a chónaí ina Ghleann Féir i gCalifoirnea Thuaidh. Tá sa cheantar go raibh áitriú leis mianadóirí Cornach ar feadh an "Ruathar Ór."

B'fhéidir, tá foghlameoirí fásta ina bhaile sin féin ag éisteacht a podcraobhannaí "Miotas Ceilteach" gach seachtaine leis An Corn as Coirnise. Cuireann Maitiú Ó Clerigh Kernewegbva amach bealach naisc sin fós. Ní bheireann mé an podchraobhanna eile as Coirnise ansiúd air triu iTunes i Meiriceá, os a choinne sin.

Go iontach, bhí eipeasód de "Na Siommainach" leis "Sibeal" ag liú as Coirnise: "Rydhsys rag Kernow lemmyn!" {"Saoirse dó An Corn anois!"} Deir Chu go raibh cúis is déanaí uirthi. Ar ndóigh, níl ábalta muid ag féiceáil an eipeasód seo amuigh An Bhreatain Mhór ach oiread.

Cornish: A Celtic tongue alive again.

Cornish is alive and well again. I read an article about it. Here it is: "Cornish Coming Back from the Brink" by Henry Chu in the "Los Angeles Times" today.

I recall while I was reading about it that there was a struggle concerning a correct version. Since there was no continuity in speaking Cornish, there is no rendering that's in use by every person now. There are three styles: Common, United, and Modern in Cornwall.

However, Chu tells that there's unity last year about the standard in writing it, at last. All the same, there's only three hundred Cornish people fluently speaking this ancient Celtic tongue, similar to Breton and Welsh. There's a half-million people living in Cornwall.

There's a daughter of [the] sister of my woman of [the] house {="my wife's niece"}. This niece is residing in Grass Valley in Northern California. This district was settled with Cornish miners during the "Gold Rush."

Perhaps, there's adult learners in that same town listening to "Celtic Myth" podcasts every week from Cornwall in Cornish. Matthew Clarke sends out "Kernewegva" by way of that site too. I cannot catch the other Cornish podcast from over there through iTunes in America, on the other hand.

Wonderfully, there was an episode of "The Simpsons" with "Lisa" {"Lizzie" is closest in Irish} yelling in Cornish: "Rydhsys rag Kernow lemmyn!". {"Freedom for Cornwall now!"} Chu says it was her latest cause. Naturally, we weren't able to see this episode either, outside Great Britain.

Ghriangraf/ Photo: "Bheith móralach as Cornach/ Kernow bys vykken/ Proud to be Cornish" cap from/caipín ó/"Cornish Heritage Shop/ An Siopa Dúchas Cornaigh".

1 comment:

Bo said...

Never been able to get worked up about Cornish. If you're not resident in Cornwall---so my thinking goes---why not learn Welsh?! Then you at least have 500,000 native speakers to chat to. (I've spoken Welsh with a native-speaker colleague tonight, and I live in Cambridge!) If you are resident in Cornwall, well, it's always going to be a fringe hobby.

I'm teaching the language next year. Should be a lark: I can't bear Breton (too difficult) so I put my foot down and said I'd only do Cornish and Welsh.

Oh, btw, my PhD supervisor did his MA in Celtic with NJA Williams, who was one of the sponsors/experts of the new written standard. Byd bach/Domhan beag/Bys byghan!!