Monday, April 20, 2009

Míorúilt san earrach!

Bhinn imní agam ar feadh bliain an taca seo. Ní bhínn díth ar bearna orainn a rinne idir ár theach agus an teach eile an cheád teach nua eile. Is an garraínín atá sínte le theach sin.

Bhuel, bhí mór an mhíorúilt go fasaidh an feirmín i mbliana anois ansuid. Ceannaíodh an garraí. San earrach, bhris talamh éadrom ann. Tá an té atá ar thaobh mo láimhe deise an cheád fhód a bhaint le déanaí. Tá dúil ár dhá comharsa gort a chur faoi glasraí.

Níor siadsan itheann feoil. Itheann comharsa glasraí agus torthaí céann. Tá siad feoilséantachaí seo go cruinn. Nil fhíos agam a scríobh "vegan" as Gaeilge!

Ba mhaith liom a féiceail luibhghort ann fós. Níl mé ábalta a ithe glasraí bhui nó oraiste go leor! Ar scor ar bith, íosfaidh mé glasraí go hairithe anois agus ansin.

Ithim is fuadrach! Bím ag ite i dtólamh i mo shaol chomh seo. Ainneoin a ndeireann mé, bainfidh sult as agamsa radharc nádúrtha ó buinneáin ghlas os cionn an talamh sa saimreadh seo. B'fhéidir, gheobhaidh mé eile ag ithe!

A miracle in spring!

I had anxiety on me during a year ago. I didn't want to have the loss of open space for us to be made between our house and the house "next door" by another new house. There's a little garden that stretches on the side of that house.

Well, there was a great miracle that now's growing a little farm over there this year. The lot was bought. This spring, fresh soil broke there. Those people who are to the right cut the first sod recently. There's a desire for our two neighbors to plant a field with vegetables.

They themselves do not eat meat. These neighbors eat only vegetables and fruit. They are strictly vegetarians. There's no knowledge on me how to write "vegan" in Irish!

I would like to see a herb garden there too. I'm not able to eat many yellow or orange vegetables! However, I will eat particular greens now and then.

I eat most fussily! I have eaten all the time in my life like this. For all that I say, I will enjoy natural sights from green shoots above the soil this summer. Perhaps, I will get some to eat!

No comments: