Tuesday, January 20, 2009

Líonra Soisealta Breatnaigh-Meiricéanaigh

Cheangail mé an líonra soisealta Breatneach agus Meiricéanach faoi deireanach. Tá sé ar an idirlion anseo. Bhí mian agamsa a foghlaim faoi línte comhchumrachaí idir Breatnais agus Gaeilge.

Fuair mé amach faoi an ionad nuair go raibh ag cuardach le tuairiscí le bogearra (nó earraí boga) le "Rosetta Stone." D'iarr mé ag léamh léirmheasannaí le úsáideoirí Breatnaise. Bhuel, d'fhoglaim mé mír i dtaobh sé leis gasra fhoglaimeoiri ann.

Tá rud eile de suíomh seo ann. D'aimstrigh mé faisnéis mar gheall ar eolas a chur ar gníomharthaí cultúir Breatnaigh ina Stáit Aontaithe Mheiriceá. Ní raibh fhios agamsa féin ar chor ar bith fúthu. Anois, insíonn agaibh beagán faoi an áit sin.

Níl sé furasta a cuardaigh ann. Dhearc mé nascannaí go leor ar dtús. Ba mhaith liom amharc de dheas dom a fháil air. Tá blogannái ann; tá seomra cainte fós; tá nuacht freisin. Tá siadsan féin go bhfuil óstachaigh de "Eisteddfod ar chois an taobh clé"!. Tá stiúrthórí i gcónaí ina Stát Bhéabhar (=Oregon).

Tá líonra iontrálachaí líonmharaí a chur ina idirlíon a bhreacadh acu ann. Coinnigh scór siad an cuntas seo. Tá duine den lucht soisealta: 828; tá grianghrafaí: 3606; tá amhráin: 153; físeanaí: 198; comhráite: 227; imeachtaí: 248; agus altannaí bhlogannaí (leis alt nua agamsa) anois. Tá dream acusan féin bídeach go cuí ag caint faoi an finscéal Mhadoc! Scríobhfaidh mé faoi seo amarach as Béarla.

Welsh-American Social Network.

I joined a social network of Welsh and Americans recently. It's on the internet here. I had a need to learn about concurrent ties between Welsh and Irish (languages).

I found out about the location when I was looking for accounts of software by "Rosetta Stone." I wanted to read reviews by users of Welsh. Well, I learned a bit concerning it from a group of learners there.

There's another thing about this site. I discovered information regarding data out about Welsh cultural activity in the United States. Now, I tell you all a little about that site.

It's not easy to search there. I observed many links at the start. I'd like to get a closer view of it. There's blogs there; there's a chat room also; there's news too. They themselves are hosts of a "Left Coast Eisteddfod"! The directors are living in the Beaver State (=Oregon).

Their network has entered numerous entries put on the internet to post. Today, they tally ("=keep score") this count. There's 828 members; 3606 photos; 153 songs; 198 videos; 227 discussions; 248 events; and 330 blog posts (with a new one from me) there now. They even have a tiny group fittingly chatting about the legend of Madoc! I will write about this tomorrow in English.

Íomhá: "Do you have power to speak Welsh?"/ "An bhfuil cumhacht ag rá Gaeilge agaibh?"

No comments: