Friday, January 30, 2009

Ag críochnú tainséiriní

Tá dhá fáth a chur ag críochnú tainséirini le deanaí liomsa féin. Cad is cuis leis? Ar dtús, tá crann ard amuigh ár fuinneoig anseo. An bhfuil fáth eile ann? Tá! Tá torthaí saor ann!

Ar ndóigh, tá torthaí blasta freisin ann. Is maith linn sobhlasta acusan. Ní maith linn seadógaí, ar scor ar bith. Tá crann sin is airde in aice leis an crann tainséirin ann. Tá torthaí buí leis blas searbh acusan ann.

Bainfidh mé le crann seo níos milis torthaí níos mo amárach. D'ith mé dhá dosean go furasta ar feadh an seachtaine seo caite. Thug mé torthaí liomsa ag áit oibre agam. Níl duine go leor ann go raibh ag iarraidh siad. Mheasaim go raibh sin go airithe agamsa.

Smaoínim faoi go raibh mé óg nuair ag bolaigh ciotras mise féin. Bhí mé i gcónaí ag imeall na h-ullord líomóide. D'imigh mé chuig an garrán. D'imir mé imeasc an coill go sona.

Ach, chaill crannaí seo anois. Agus, cailleann na torthaí sa bhaile inniu. Itheann ioraí ruadh tainséirini go minic fós. Is maith leo ag buaileadh amach na torthaí de craobhachaí síos sa talamh. Níor iarraidh muid a feiceáil seo.

Is ainm eile faoi ainmhí sin as Gaeilge. Is "madraí crainn" siadsan. Mar sin, bíonn breithíochígh atá ag dreap suas crannaí gach lá. Is docha go raibh ag ciap faoi gadaithe bradachaí le hachan daoine céillí gach uair!

Gathering Tangerines.

There's two reasons for picking tangerines lately by myself. What's the cause for this? To start, there's a tall tree outside our window here. Is there another reason? There is! There, fruits are free!

Of course, the fruits are tasty too there. We like the tastiness of them. We do not like grapefruits, however. That tree is higher there next to the tangerine tree. The yellow fruits have a bitter flavor themselves there.

I will pick from this sweeter tree more fruits tomorrow. I ate two dozen easily during the past week. I took fruits with me to my place of work. There were not many people there who wanted them. I judged that myself surprising.

I think about when I was young smelling citrus myself. I was living on the border of a lemon orchard. I went off to the grove. I played among the wood happily. But, trees there were lost now. And, the fruits are lost at home today.

Red squirrels eat tangerines often too. They like knocking the fruits off the branches down to the ground. We do not want to see this.

There's another name concerning that animal in Irish. They are "dogs of a tree." That is, they're beasts who climb up trees every day. It's probable that every person with sense may be annoyed by these thieving scoundrels every time!

Image/íomhá: Tá oráiste ann. Gabh mo leithscéal! It's an orange. Excuse me. Sunkist: Faoi lípeid i gcliathbosca/ About Crate Labels

No comments: