Sunday, December 28, 2008


An sé ag sneachta anois?

Tá sé ag sneachta áiteannaí go leor anois. Chuala mé go bhfuil stoirmeachaí bhaísti ann ar fud ar tíre. Ar ndóigh, níl sneachta anseo ina gCathair na hÁingeal.

Ach, tá snas an bán air ar barr na mullachaí in aice leis mo bhaile. Tá an geimhreadh géarr sa mhullach orainn i gCalifoirnea. Feicfidh tú an buaic cnoic Naomh Antain ó mhullach go lár líonta leis sneachta.

Mar sin féin, tá sé cúig sin is fiche mile i bhfad uaim. D'fhás mé níos cóngarach dó. Bhí maith liom a feiceáil suas air os cionn na crannain líomóid nuair go raibh óg. Is cuimhne liom a fáil sioc ar na fuinneog.

Tá mé i gcónaí i ngar ar lár inniu fós. Ní fhaigheann mé sioc ar chor ar bith. Ní fhacas riamh go fóill aimsir sheaca ag imeall an ionad seo.

Ní fhaca mé na sléibhte Naomh Gabriel uaidh seo go dtí siúd. Tá an maoileann idir anseo agus ansiud. Coiscaíonn sé lánléargas.

Tá mé ábalta breith orm an radharc seo anois agus ansin. Tiomainím go bPomona ag dul ag teaghmhálacaí obair faoi thrí gach blian. Mar sin, oscailódh amharc mór orm uair in aghaidh na bliana. Níl gheofar úlloird go leor ina dhaidh sin féin ar chor ar bith anois.

Is it snowing now?

It's snowing many places now. I heard that there were rainstorms all around the nation. Of course, there's no snow here in the City of the Angels.

But, there's a polish of white on top of the ridges near my house. It's the short winter on summits for us in California. You'll see on the top of Mount San Antonio from the height to the depth filled with snow.

All the same, that's twenty-five miles away from me. I was raised very near it. It pleased me to see it there above the lemon trees when I was young. I remember seeing frost on the windows.

I'm living near the city-center now. I have not found any frost at all. I have never seen before frosty weather in this place.

I cannot see the San Gabriel Mountains over there. There's a knoll between here and beyond. It blocks a full sight.

I'm still able to catch this view now and then. I drive to Pomona to go to work meetings three times each year. Therefore, the grand vista may open-- at a yearly interval-- to me. Yet, one will not find at all now any more orchards.

Tá lipéad againn! We have this label! Íomhá/Image: Sunny Heights citrus, 1940s

No comments: