Wednesday, December 10, 2008


Cruachán leabhair.

Tá carnán leabhair agam le deanaí. Scríobh me faoi ag dul ar trí lheabarlanna inné. Inniu, scríobhfaidh mé faoi na leabhair go raibh ag faighte uathu.

D'inis mé ort dhá mí ó shín faoi leabhar mór tagartha. Ar chuimhne leat alt níos deanaí go scríofa faoi "1001 leabhair go caitheamh tú léigh sula faigheann tú bás"? D'oscail mé imleabhar seo agus chonaic ag timpeall istigh ann.

Ar dtosach air, chríochnaigh mé fós "An Léigear Khrishnapur" faoi an India Victeoiriach, "Béim síos" le J. M Coetzee faoi An Afraic Theas agus "Meath agus Titim" le Evelyn Waugh faoi na fichidí ina Sasana. Chuir suas mé léirmheasannaí anseo go deireanach. Anois, chruinnigh mé "An Tiarna na Domhain," le R. F. Benson (níl curtha san aireamh ann) agus "Jack Maggs," le Peadar Ó Ciardha le seachtaine seo caite.

Thosaigh mé go dtí seo "Samhas," le Seán-Pól Sartre. Rinne mé leath bealaigh ag dul sa traein chomh fada seo. Tá úrscéal níos aisteach chomh toradh a déanta amach roimh de. Tá sé níos greannmhar chomh maith leis féin. Ach, is maith liom Beicéid!

Léifidh mé leabhair eile go luath, ar ndóigh. Gheobhaidh tú a carnadh, mar shampla: "Droichead Londan," le Céline; "An Cluiche Coirnín Gloine" le Hermann Hesse; dhá scéal faoi ficheall: "Zugzwang" le Rónán Mac Beinéid ó Bhéal Feirste agus "An Rí-Cluiche" le Stiofáin Zweig. Caithim a scríobh léirmheas faoi beirt leabhar criticiúl ag plé an litriocht ó Thuascaint na hÉirinn go luath ina theannta sin.

Go críochnúil, léann ar feadh mo h-am luí "Na hAdhmháilachaí Zheno" le Italo Svevo. Níl ag léamh agamsa féin go tapaidh. Faigheann sé níos deacair agam. Mar sin féin, feicim luach go leor aige. Bhí maith leis Séamas Seoighe ann. Bhí Seoighe cairdeas a déanta le Svevo nuair go raibh siad i gcónaí ina Trieste céad bliain ó shín beagnach.

A small stack of books.

There's a little pile of books for me of late. I wrote yesterday about going to three libraries. Today, I will write about the books that I've got from them.

I told you two months ago about a big reference book. Do you remember an entry earlier that was written about "1001 Books You Must Read Before You Die"? I opened this volume and I looked around inside it.

To start from it, I finished already "The Siege of Krishnapur" about Victorian India, "Disgrace" by J.M. Coetzee about South Africa and "Decline and Fall" by Evelyn Waugh about the 'twenties in England. I put up here reviews recently. Now, I gathered "The Lord of the World" by R.F. Benson (not included in it) and "Jack Maggs" by Peter Carey this past week.

I began thus far "Nausea," by Jean-Paul Sartre. I've made it halfway going by train so far. The novel is more peculiar than I had anticipated. It's funnier as well. But, I like Beckett!

I will read other books soon, of course. You will find piled up, for example: "London Bridge," by Céline; "The Glass-Bead Game," by Hermann Hesse; two stories about chess: "Zugzwang," by Ronan Bennett from Belfast and "The Royal Game," by Stefan Zweig. I must write a review about a pair of criticism books discussing the literature of the North of Ireland soon, furthermore.

Finally, I read during my bed time "The Confessions of Zeno" by Italo Svevo. It's not for me quick reading. I find it for me more difficult. Nevertheless, I see much value in it. There was pleasure for James Joyce in it. Joyce made friends with Svevo when they were living in Trieste almost a hundred years ago.

Griangraf/Photo: Leabhar le/Book by Antain MacLochlainn, "Bímis ag Léamh"/"You're (usually!) Reading".

No comments: