Wednesday, August 27, 2008


Na Síneach in aghaidh an Bíobla.

D'inis Léna ort faoi na Síneach agus an Bíobla. Is mian réim Sínigh go mbeidh ag dul chun chinn a chosc le misinéirí ansin. Ceapaim sí go mbeadh Cumannaíthe ceart go leor. Ar rud ceart a déanamh?

Measaionn Léna go rabhthar ag dul amú futhú. Deir sí go mb'fheídir go creideamh i nDia ná raibh sé rúd eagnai i gcónai ar chor ar bith. Tá barúil go aisteach sin uirthi.

Is í a tuairim ní bhíodh maith le cumhlacht Sínigh. Tá sí barúlach go saibhreas na Síneach ní bheidh níos mó mura go raibh a chosc córas eile leis An t'Sín. Mar shampla, comhairlíonn sí orm fúthu go bhítí in t-Sín ag fásadh is rathúil gan iomaíocht mhíchneasta.

Mar sin féin, is cuimhne liom faoi na Tíbeadaigh. B'fhéidir, fuair 1.3 mhuilliún duine bás nuair thithe siadsan idir láimh an namhad Sínigh. Dhúnmhairionn Sínigh idir fiche agus daichead milliúin duine a chuid féin ar feadh Réabhlóid Chúlturúna freisin. Chuir ceithre millúin tiarnaí talun daortha chun báis i 1953. Níl fhios againn go cruinn.

The Chinese vs. the Bible.

Layne told me about the Chinese and the Bible. The regime in China will need to block progress by the missionaries there. She thinks that this should be very correct for the Chinese. Is this doing the right thing?

Layne reckons that one may be mistaken about this. She suggests that belief in God many not be always a wise thing at all. That's a droll claim of hers.

It's her opinion that it may not be well for Chinese power. It's her assertion that wealth of the Chinese will not be more unless China may block another system. Of course, she opines to me about these (things) that one may be in China growing wealthiest without the unfair competition.

Nevertheless, the Tibetans come to my mind. Perhaps 1.3 million died when they fell into the hands of the Chinese enemy. The Chinese murdered between twenty and forty million of their own people during the Cultural Revolution. They executed four million landlords in 1953. Nobody knows precisely how many.

Captean/Caption China's biggest bible factory:(Reuters): A worker packs new English language Bible books at Amity Printing factory in Nanjing, Jiangsu province, July 8, 2008. Amity, China's biggest Bible producer has made over 5 million Bibles for officially recognised Chinese churches in the past two years and exported about 5 million in roughly 75 languages. The factory has produced 30,000 copies of the New Testament (Chinese-English bilingual edition) for free distribution during the upcoming Beijing Olympic Games.

No comments: