Wednesday, August 20, 2008


Na Deochannaí t-údar is fearr liom.

Tá deochannaí difríulaí agam. Is maith liom leann dubh Ui Mhurchú-- ar ndóigh!-- nó póirtar. Beathaím agamsa féin leann Beilgeach ó am go chéile. Measaim siad go bhfuil is fearr. Tá leanntaí dó An Bheilg anois agus aríst agamsa féin. Tá blas toraidh acusan. Ceapaim siad go mbeadh cósuil le fíon agus blas na gcaor air go minic. Bíonn i ngá fíon dearg le déanaí. Cén fáth? Caithim go bhfuil ag breathnú mo chroí.

Go nádúrtha, ólaim deochannaí éagsulaí. Ar moch ar maidin, d'ólfainn cupan tae te leis bainne agus siúcra. Tabhairfainn buideal inaithnuaite uisce (ní dúirt mé uisce beatha) liom nuair muinim. Ar mo shuipéar, ólfaidh mé gloine beorach. Beidh mé go n-óla mé fíon dearg, mar sin féin. Beidh sé sin de réir mar a thitfidh faoi aimsir agus bia ansin ar ár mbord.

D'ól mé bainne go leor nuair bhí mé óg. Anois, d'fhoglaim mé go raibh mé i gcontuirt na coilestorail olc go bideach. Mar sin, ithim im níos lú. D'ith mé uibheachaí friochtaí go minic. Níor ith mé feoil ach ithim sicín agus iasc, ar chor ar bith.

Ní maith liom caife. Is boladh gránna air orm. Ní mé ábalta ól caife. Is blas is searbh air agam. Ach, níl duine eile go leor ina Stáit Aontaithe go mbeadh cósuil liom.

Tá iontas mór orm faoi roghannaí ina Éirinn. Faighim Éireannach go raibh siad ag ól Budweiser nó Heineken nó Carlsberg ina teachtaí tabhairne. Is iontach liom go bheifí ar slí seo. Caillean siadsan féin seans a ól leann blasta. Beidh beag beann ar leas do thir dhúchais fós. Ní cosúil ach oiread go leann Meirceanach nó Eorpach go raibh blas níos fearr. Níl a fhíos ag ceachtar go cinnte againn.

My Favorite Drinks.

I have different drinks. I like Murphy's stout ['dark ale'] -- of course!-- or porter. I nourish myself with Belgian ale occasionally. I reckon that they are best. Beverages from Belgium now and then I myself have. They themselves have a fruity flavor. I think that they'd be like wine with a taste of the fruit often. I (habitually) lately have been in the way of red wine. Why? I must look after my heart.

Naturally, I drink various drinks. Early in the morning, I should drink a cup of hot tea with milk and sugar. I may take a renewable bottle of water (I did not say "water of life"-- i.e. whiskey in the literal Irish!) with me when I teach. At my supper, I shall drink a glass of beer. It might be that I may drink red wine, all the same. It may be depending on what comes to pass about the weather or the meal there on our table.

I drank a lot of milk when I was young. Now, I have learned that I may be in a tiny danger of worse cholesterol. Therefore, I eat butter less. I ate fried eggs often. I do not eat meat but I eat chicken and fish, at any rate.

I don't like coffee. It has an terrible smell for me. I'm unable to drink coffee. The flavor of it's bitter for me. But, there are not many other people in the U.S. who may be like me.

It's a great wonder to me about the choices in Ireland. I see Irish people who may be drinking Budweiser or Heineken or Carlsberg in pubs. It's a surprise to me that they may be this way. They themselves lose the chance to drink tasty beer. It may be a bit unpatriotic, too! It's not like the American or European beers that may be tasting better. None of us know for sure.

Photo/Griangraf: Face-in-a-Pint/ Aghaidh i bPhíonta.

No comments: