Monday, August 18, 2008


Na Biannaí t-údar is fearr liom.

Tá lóntaí difríulaí agam. Is maith liom slí bheatha níos cúinge, mar sin féin. Beathaím agamsa féin leis arán dubh nó seagal. Ithim gránach go minic ar an maidin. Bíonn i ngá min choirche le déanaí. Cén fáth? Caithim go bhfuil ag breathnú mo chroí.

Ithim súthaí talún go leor ar mo bhricfeasta. Brúim silíní, nó súthaí craoibhachaí, leis yoghurt freisin. Ní maith liom caora finiúna an oiread. Tugann mé úll milis nuair bainfidh dom ag obair. Iosfaidh an tortha chomh lón agam.

Faighim go bhfuil ag ithe is fearr i ndiadh tiocfaidh mé ar ais ar mo theach. Fillim ar an tráthnóna. Beidh ocras orm. Bheinn ádh mór mura ag déanamh cócaireacht dinnéar againn ar an oíche sin!

Ithimid suipéar ar cheile mar is gnách. Iarraidh Niall agus León feoil; do thuismitheoirí sicín a ghlacadh de rogha ar réim feola mo bhean a ite a tí agus mé féin. Tosaím a thabhairt do iasc thar idirchúrsaí go hidéalach. Ach, tá mé go raibh mé ag fanacht amháin anseo ar an mbord.

Ar íosfaimid milis? D'ithinn brioscaí rionnt mhaith. Go deireanach, bím go n-ithe mé siad níos lú. Beidh maith liom brioscaí leis míreannaí seacláide fós. Déanann Léna agus Niall siad is fearr.

My favorite foods.

There's different nourishment for me. I like a narrower path to health, all the same. I feed myself with dark or rye bread. I eat grains often in the morning. I lately need oatmeal. Why? I must be looking after my heart.

I eat strawberries a lot at my breakfast. I mash cherries, or raspberries, with yogurt often. I do not like grapes as much. I will take an "eating apple" when I will take off for working. I will eat the fruit as my lunch.

I find that I am eating best after I will come back to my house. I return in the evening. Hunger will (usually) be upon me. I should (habitually) be in a great fortune if Layne will be cooking dinner for us on that night!

We eat supper together usually. Niall and Leo ask for meat; for their parents chicken is to be called for as the choice rather than a meat dish eaten by my wife and myself. Ideally, I choose from fish as a entreé. But, I may be the only one who should be staying at the table here.

Shall we eat sweets? I used to eat cookies quite a lot. Recently, I (customarily) may eat them less. I will like cookies with chocolate chips, still. Layne and Niall make them the best.

Photo/Grianghraf: Our Food Pyramid/ Ár Pirimid Bia. Eachléim, Clochar, Béal Átha an Fheadha, Co. Mhaigheo, Éire

No comments: