Tuesday, May 27, 2008


Nuair Scríobhann mé as Gaeilge...

Iarraidh mé a fáil focail ann intinn agam ar dtús. Caitheann mé ag dul ar mo fhoclóir, ar ndóigh. Go minic, nílim ábalta déanamh abairt go hiomlán. Ach, tá mé ag obair ar fad, uair uile gach seachtain.

Mar sin féin, tá agam a bheith i ngátar cabhair. Déanann mé na altannaí seo dá bhrí sin. B'fhéidir, gheobhaidh foghlameoir fásta eile seo. Má feicfá tusa féin go blog go bhfuil ag nascadh leis anseo, "Tre Gwernin," feicfidh tú shampla cosúilacht as Bhreatnais anois agus aríst.

As Béarla, is mé is fusa a labhairt. As Gaeilge, ní furasta a tosú liom. Cad chuige? Tá ciall a bhaint as dúshlán agam. Insíonn mé agat ag caint Gaeilge, agus osclaíonn mé doras difrúila ar taobh istigh díom. Níl rudaí go leor ansin. Fanann mé ann ar ball. Líonann mé féin leis beagán focal go bunasach. D'fhág mé a filleadh ar ais an domhan agam go coitianta. Tá sé lán de Béarla. Cloiseann teangaí eile fosta. Níl siad Gaeilge.

Aistrím mé ar an leagan Béarla. Coinnigh mé an cruth céann chainteannái. Téann cúrsa go mall. Tá dearmad agam go leor. Obair liosta í. Níl scil agam a breith ar an teanga go tapaidh. Níl cluas ghéar agam freisin!

Rachaidh mé a fanacht leis an modh ceart. Is dócha go éiríoidh mé léamh níos mo. Níor labhróinn is mo, ach léifidh mé go maith má iarrain mé. Ar an gcaói seo, fanfaidh mé anseo ar mo bhlog go ceann tamaill. Tá dhá foclóir tuibh agam, an leabharín na briathra, agus carta ag feachain. Tá dúil agam fós.

When I write in Irish...

I try to get words in my brain at the start. I must go to my dictionary, of course. Often, I am not able to make a sentence completely. But, I am working away, a few hours every week.

Nevertheless, there's a need for help for me. Perhaps, another adult learner will find these. I make these essays for that reason. If you yourself go to a blog that's linked with here, "Tre Gwernin," you'll find a similar example in Welsh now and then.

In English, it's easy for me to speak. In Irish, it's not easy to start for me. What's the reason? There is meaning in the challenge for me. I tell you, talking in Irish, and I open a different door within me. There aren't many things there. I wait there for a little while. I fill myself with a few words basically. I leave to return back to my ordinary world. It is full of English. I hear other languages too. None of them are Irish.

I translate into the English version. I keep the same shape of the expressions. The process goes slowly. I have many mistakes. It's tedious work. I don't have a skill to catch onto the language quickly. I don't have a quick ear, either!

I will go on to stay with the correct procedure. It's probable that I will read better. I will not speak the best, but I will read well if I try. In this manner, I will continue on my blog for a while. I have two thick dictionaries, a booklet of verbs, and a glance chart. I still have my desire.

Griangraf/Photo: IrishDictionary.org

No comments: