Friday, May 23, 2008


Aimsir Buile

Bhí aimsir buile is deanaí anseo. Ar an Taobh na Abhann, bhuail dhá camanfa ann. Ar Pairc na Baldwin, lhéim splancái thintrí ann. Ar Gleann na Trabuco, nigh puiteach síos ann. Os cionn Radharc na gClochacht, líon mír sneachta ann. Ar Gleann na Airgid, thit clochaí shneachtaí ann.

Tháinig cur baisteach inniu timpeall mo theach. Ach, ní chuir fearthainn nuair chuaigh mé ag fáil mo mac nios óg, Niall. Mar sin, thiomaint mé aghaidh a thabhairt ar sléibhte . Thuigim go raibh ag tosaithe barrchith.

D'fhág mé mo carr. Rith mé trasna na sráide leathan go dtí Leabharlann Chumar Tirim. D'iarraidh mé cóip "1001 Leabhair go caithfidh tú ag léamh sula fáil tú bás." Léigh mé faoi seo ina 'Na Amanna Nhua-Eabhrac' go moch ar maidin. Fuair mé í. Shúil mé amuigh aríst. Chonaic mé uisce níos mo anois.

Chuala mé raistí. Ní bhfuair mé 'fleá ina gCnoc Iolair. D'imigh mé díom carr agamsa. Ní críochnaíonn scoil Nhiall fós. Ni raibh áiteannaí a fanacht in aice leis ansim. D'oscail an doras charr. Thosaigh mé go raibh ag súil ansuid.

D'fhoglaim go raibh síon ann. D'éirigh stoirim bháisti ann. Insíonn mé agat an fírinne. Ghreadaigh báisti agam. Bhí lascadh báisti. Rinne sí bheith i do lib! Ní foghlaimíonn mé ní mbionn in Éirinn; níor thug cóta nó hata agamsa.


Crazy Weather


There's been crazy weather here lately. In Riverside, two tornadoes hit there. In Baldwin Park, lightning strikes leapt there. In Trabuco Canyon, mud washed down there. Above Mira Loma (View of Stoniness), a bit of snow filled there. In Silverado Canyon, hailstones fell there.

Rain came today around my house. But, there was no rain falling when I went to get my younger son, Niall. However, I drove towards the mountains. I understood that a light shower started.

I left my car. I ran across the wide street to the Arroyo Seco (Dry Gulch) Library. I wanted a copy of "1001 Books You Must Read Before You Die." I read about this in "The New York Times" earlier in the morning. I got it. I walked out again. I saw more water now.

I heard "squally showers." In Eagle Rock, I did not find a 'light squall.' I went away from my own car. Niall's school had not finished yet. There were no places to wait near there. I opened the car door. I started walking over there.

I learned there was a 'gusty lashing'. There rose up a storm of rain. I tell you the truth. The rain pelted me. It was a driving rain. It made me dripping wet. I did not learn that I am not in Ireland; I did not bring a coat or a hat with me.


Painting/ Péintéireacht: Mountains & Rain, J.M.W. Turner, Tate Gallery

No comments: