Friday, May 9, 2008


Beltaine a cheiliúraidh

Scríobh mé ar an seachtain seo caite anseo, faoi "Bo" agus Siustín nuair go raibh siad ag guighaithe in aice an abhainn ar feadh oiche Bhealtaine. Anois, déarfaidh mé oraibh faoi Gethin ab Iestyn. Cheilíuraidh seisean Beltaine ar féile thíne ar an-iarraidh, freisin. Ach, ní raibh sé féin ag guím, de réir cosúlachta!

Féic ar a bhlog, "Ríochtaí Ceiltigh." Caitheann tú ag fáil ghrianghrafaí uaidh a chéile gur tháinig sé ansin. Chuir Gethin ar agaidh aige leis dathannaí go dána. Rinne sé a ghnúis go fíochmar. D'imir sé dreachaí go fíain. Bhí sé an-saol aige.

Thug Gethin céiliuraidhái páganachaí le tamall anuas. Tá duine eile an-stuama is cosúil leis Gethin. Mar sin, measaim go bhfuil seisean féin dhá ciall go maith aige. Tá aithne go cliste aige futhú ár sean-oidhreacht Celtigh. Tá tuiscint mhaith ar an ngreann aige fós. Is maith liom an teaglaim seo.

Tá gluaiseacht gaolmhara go bhfuil ag ainmnímithe "Cumhlacht Phucaí." D'fhoglaim sé stair Celtigh le ceithre mbliana anuas ar an laghad. Tá seantaithí aige ar an ngnó go polaitiúil An Bhreatain Bheag chomh maith ann. Tá suim go mór leis Gethin futhú pobhlactas agus náisiúnachas na Breatnaigh. Tá lascannaí difriúlaí faoi Beltaine ar a bhlog ansiud

Celebrating Beltane

I wrote last week here, about "Bo" & Justine when they were praying near the river during the eve of Beltaine. Now, I will tell you all about Gethin ab Iestyn. He himself celebrated the spring fire feast too. But, he wasn't praying, probably!

Look at his blog, "Celtic Realms." You can get photos from his party that he went to there. He put colors on his face boldly. He made his countenance fiercely. He played at expressions wildly. He had a good time.

Gethin has given pagan celebrations for a long time. There's other very serious people like Gethin. However, I think that he himself has two good qualities. He has an intelligent knowledge about our old Celtic heritage. He also has a keen sense of humor. I like this combination.

He has a related movement that's titled "Pwca Power." He has studied Celtic history over the last forty years, at least. Gethin has a great interest in Welsh nationalism and republicanism. He has experience in the business of politics in Wales as well. There are different links about Beltane on his blog: over here

No comments: