Tuesday, April 29, 2008


Dhá barúil a thabhairt ag foghlaim Ghaeilge.

Léigh mé dhá litir faoi ag foghlaim Ghaeilge Gaelport.com an maidín seo. Bhí dhá litir ag scríofa chuigh "Na Amanna Éireannach" leo beirt scríobhaithe. Tá beirt a fhreagairt orthu an litir le Phaedra Keogh ag curtha sí féin ar feadh an seachtaine caite. Féic anseo ar blog agamsa má go mbeadh mhaith leat a léamh sísean, le do thóil. Bláthannaí, Duine & Gaeilge

Is an chéad litir le Siobhán Wells. Tá sí i gconaí i Bhaile Átha Cliath. Scríobhann sí faoi leibheál íseal an theanga. Measaionn sí ní raibh ag foghlaim mic aici féin an Gaeilge go leor. Ach, fhreastail sé cleachtadh na scoil aige le ceithre bliana déag. Shíl sísean gur go raibh múinteoirí go dona uirthi. Is mian léi a deisiú slí óige níos mo. Is maith leí an shampla den chéad scoth Dheas Mac an Easpaigh; d'ímir sé feín leis an teanga bheo. Foghlaimíonn Deas sí go hiontach le bliain amháin!

Is an dá litir le Tómas Ó Dúill. Tá sé i gconaí i Rath Droma i gContae Chill Mhantáin. Dúirt sé leis smaointe difríulaí. Ní aontaíonn an Dúillanach le Bean Uí Eochaidh (=Keogh) nó Bean Wells. Insíonn sé go mbeidh a foghlaim Ghaeilge a dhéanfaidh ar do chonlán féin. Bheith freagrach i gníomhartha tuismitheoiraí. Go minic, d'inis sé, ní dhearna siadsan féin ag glacadh le cúram. Tá gach duine ag lochtú scoileannaí.

Aontaim leis an Dúillanach. Ní aontaíonn mé an oiread leis Bean Wells agus mac aici. Is é mo thuairim go bhfuil ár foghlaimeoiraí ag tosú a obair nios airde. Caitheann an póbal na hÉireann siadsan féin ag fáil seans níos mo ag rá leis an teanga beo. Mura bhfuil Gaeilge acu ní mearim leo. Beidh cosuil Laidín. D'fhoghlaim mé Laidin agus Gaeilge. Ach, tá me iarraidh ag éirí an teanga in Éirinn agus an domhain anois; níl dúil agam ag fáil Gaeilge-- chomh leis Laidin-- go mbeadh ag cloiste ollúna go beag acu agus ag foghlamhtha beagán coláistí amháin iontu.

Two Opinions about Learning Irish.

I've read two letters about learning Irish this morning. There were two letters written to the "Irish Times" by two writers. The two of them responded to the letter by Phaedra Keogh that she herself had sent last week. Look here on my own blog if you'd like to read about it, please.

The first letter's by Siobhán Wells. She lives in Dublin. She writes about a low level of the language. She reckons that her son himself was not learning Irish well. But, he attended to his school lessons for fourteen years. She herself thinks that there were poor teachers for it. She has a wish to repair a better way for youth. She likes the first-rate example of Des Bishop; he plays with the living language. Des learns it wonderfully in only a year!

The second letter's from Tómas Ó Dúill. He lives in Rathdrum in Co. Wicklow. He says different thoughts. Mr. Ó Dúill doesn't agree with Ms. Keogh or Ms. Wells. He tells that learning Irish should be done as one's own responsibility. Parents are responsible for this action. Often, he told, they themselves do not accept the duty. Everybody blames schools.

I agree with Ó Dúill. I don't agree so much with Ms. Wells or her son. It's my opinion that we learners have to start to work harder. The Irish people themselves must find a better chance to speak with the living language. If they do not use Irish it will not live through them. It will be similar to Latin. I learned Latin and Irish. But, I am seeking the rise of the language of Irish and the world now; I do not have a desire to find Irish that--as with Latin-- would be heard only by a few professors and studied in a few colleges.

Grianghraf/ Photo: "Stop and speak Irish"Scoil Iognáid, Bóithrín na Sliogán- Gaillimh. Scoil na Míosa- Aibreán, 2003

No comments: